Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i förskoleklass

Skapad 2016-09-28 10:32 i Slöingeskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Svenska
Språklig medvetenhet i förskoleklass.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina förmågor genom sitt tal och skriftspråk, så de får tilltro till sin egen språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang, t.ex. genom ord, bilder samt att lyssna till andra.

 • Värdegrundande förmåga, att vilja lära sig nya saker.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, resonera och diskutera med varandra.
 • Metakognitiv förmåga, våga testa sig fram.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad begrepp och ord betyder.
 • Analys förmåga, komma på lösningar och kunna förklara hur visa saker hör ihop.

 

 

Utvärderingen - vad och hur

Att eleverna i gruppen på ett aktivt sätt deltar, är nyfikna och vågar uttrycka sig så att andra förstår, samt även kunna lyssna på andras berättande. Att eleverna i gruppen förstår sambandet mellan ljud och bokstav. Det har väckts ett intresse för att läsa och skriva.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får möjlighet att träna sina färdigheter/ kunskaper genom olika aktiviteter och språklekar. 

 • Lyssna på ljud
 • Rim och ramsor
 • Ord och meningar
 • Första och sista ljudet i ett ord
 • Fonemens värld
 • Bokstävernas värld

Eleverna får lyssna till skönlitterära texter genom högläsning och berättande. Eleverna får möjlighet att rita och skriva egna historier, samt att berätta vardagliga händelser för varandra. Vi ramsar och tramsar med Mumlans mun- alfabet, som lär oss hur bokstäverna låter. Vi träffar Månkemire och alla bokstäverna i Läslandet. Vi gör ordlekar med hjälp av rytmik, musik och rörelse. Vi skapar situationer både inne och ute, där tillfälle ges till samtal i rollekar, konstruktionslekar, spel och pussel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: