Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen år 2

Skapad 2016-09-28 10:34 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Kroppen och våra sinnen
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • Namn på några kroppsdelar och inre organ.
 • Några kroppsdelar funktion.
 • Vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.
 • Att göra undersökningar som handlar om människan.

Vi ska också utveckla vår begreppsliga förmåga genom att prata om biologiska begrepp t ex led, kroppsdel, organ, sinnesintryck, osv

Vår analysförmåga:

 • kunna förstå och dra slutsatser

Kommunikativa förmågan:

 • samtala och ställa frågor
 • återberätta och sammanfatta det viktiga

Metakognitiva förmågan;

 • förmåga att veta vad jag kan och vad jag behöver träna mera på.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa texter och titta på bilder. 
 • titta på filmer och göra övningar.
 • ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt.
 • göra undersökningar.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma om du 

 • känner till våra kroppsdelar och vilken uppgift de har.
 • känner till våra inre organ och vilken uppgift de har.
 • kan resonera om något av kroppens behov för att du ska må bra.
 • känner till flera av kroppens sinnen och hur vi använder dessa sinnen.
 • Hur?
 • Deltar aktivt på lektionerna
 • Lyssna och säga saker själv när du diskuterar med kamrat om vad vi behöver för att må bra
 • Redovisa ditt arbete både enskilt och i grupp för både din lärare och klasskamrater
 • Att du kan göra en enkel jämförelse med din tallriksmodell som du gjorde och en tallrik mat du äter i matsalen

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: