Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika men ändå lika

Skapad 2016-09-28 11:27 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vem är du? Vad tycker du om att göra? Hur bor du? Vad leker du med? Hur ser en dag i ditt liv ut? Vem bor mer på denna jord? Hur leker de? Hur ser deras dagar ut? Vilka rättigheter har barn i världen?

Innehåll

 

Undervisning,
För att nå målen kan du:

 • lyssna på högläsning av lärare
 • se på film och prata om det du sett. 
 • arbeta enskilt med olika uppgifter.
 • arbeta tillsammans med andra. 

Mål och bedömning

När vi är färdiga ska du kunna följande:

 • prata och skriva om dig själv och hur du känner dig. 
 • prata om hur en bra kompis är och vara en bra kompis. 
 • berätta om vad barnkonventionen är för något.
 • berätta om vad FN är för något. 
 • prata om likheter och skillnader mellan hur barn leker här i Sverige och hur barn leker i andra länder.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: