👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en bra kompis

Skapad 2016-09-28 11:35 i Nyhammars skola Ludvika
Vi pratar om hur man är en bra kompis, känslor och regler i klassrummet och på skolgården. Vilka strategier och val kan vi använda i olika situationer när det gäller samspel och kommunikation.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Hur är man en bra kompis? Vad gör dig glad, arg eller ledsen? Vilka regler behöver vi ha för att alla ska känna arbetsro i klassrummet och må bra på skolgården? Det är frågor vi pratar om för att få ett bra arbetsklimat och socialt samspel i klassen.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla din:

analysförmåga

* Att förstå hur andra människor påverkas av det man säger eller gör.
* Att förstå vilka regler man behöver följa för att alla ska må bra och känna studiero.
* Att kunna se på saker på olika sätt, ur olika perspektiv, och förstå varför man kan uppleva saker olika.
* Att förstå att alla är olika och behöver träna på olika saker.
* Att förstå hur man är en bra kompis.

metakognitiv förmåga

* Vilka strategier du kan använda i till exempel konfliktsituationer.

Kommunikativ förmåga

* Att lära känna varandra bättre i klassen och i skolan.

 

Konkreta mål

Du ska förstå dina och andras känslor så att du kan berätta vad du känner. Du ska förstå reglerna i klassrummet och i skolan och förstå varför de behövs. Du ska kunna berätta hur man är en bra kompis och respektera människors olikheter.

Hur ska vi lära oss?

Vi pratar om hur vi vill ha det i klassrummet och på skolgården. Vi diskuterar hur man är en bra kompis. Vi ser på filmer om att vara vänner och pratar om det vi sett. Vi ritar och berättar om olika känslor. Vi går igenom skolans regler och pratar om vilka regler vi behöver ha i klassrummet för en bra arbetsro. Vi samtalar om människors olikheter och hur viktigt det är att respektera varandra.

 

 Hur ska du få visa vad du kan?

            Vi bedömer din förmåga att:

 • samtala om hur man är en bra kompis.
 • samtala om vad som gör dig ledsen, arg eller glad.
 • visa förståelse för skolans regler.
 • visa förståelse för klassrummets regler.
 • förstå att andra också blir glada, ledsna och arga.
 • respektera andra och visa förståelse för att alla är olika.

Du kan visa det med ord eller bild.                 

Uppgifter

 • Läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3

Matriser

Sv SO
SO - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du visar respekt för andra människors egenvärde och tar avstånd för att människor utsätts för kränkande behandling.
Du visar respekt för andra människors egenvärde.
Du jobbar med att visa respekt för andra människors egenvärde.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du vet vilka regler som gäller i skolan på raster och i klassrummet. Du vet varför det behövs regler och visar att du följer reglerna.
Du vet vilka regler som gäller i skolan på raster och i klassrummet. Du vet varför det behövs regler och följer oftast reglerna.
Du känner till att det finns regler och du jobbar på att följa skolans regler.