Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh - Hur styrs Sverige ht16 (v38-43)

Skapad 2016-09-28 11:38 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer att under ett antal veckor arbeta med politiska system och demokrati. Hur styrs Sverige och på vilka olika sätt kan människor vara med och påverka. Vi kommer även att jämföra med andra länders politiska system.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Respekterar andra människors egenvärde
 • Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.  

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller      

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut
  fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Du skall alltså känna till hur det svenska samhället styrs och på vilka sätt människor kan vara med och påverka samhället. Hur
  det demokratiska systemet fungerar och vilka brister det kan finnas. Hur andra länders politiska system fungerar och att kunna
  jämföra dessa med Sveriges system. Vi kommer att ta upp begrepp som:
  • Diktatur
  • Demokrati
  • Sveriges politiska skala
  • Ideologier
  • Sveriges grundlagar
  • Hur styrs Sverige
  • Vilka demokratiska nivåer har vi

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Under dessa veckor kommer vi prata om hur Sveriges politiska system är uppbyggt och vi kommer se filmer som förklarar olika
  processer i samhället. Vi kommer ha diskussioner om olika demokratiska frågor, samt titta närmare på våra politiska partier i
  riksdagen.

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Reflektera
 • Analysera

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur - muntligt diskussionsprov i grupp
 • När - I slutet av arbetsområdet 
 • Vem - Jag som lärare
 • Formativ bedömning - efter diskussionen får du återkoppling på hur det gått för dig. Sedan finns bedömning i matrisen.

 

Exempel på bedömning:

Ta fram och visa upp exempel på elevarbeten som motsvarar t ex de olika betygsstegen, så eleverna får en bild av vad som förväntas.

 

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    
 •    

 

3. Bedömning:

 •    
 •   
 •  

Matriser

Sh
Hur styrs Sverige

F
E
C
A
Eleven har ... kunskaper om olika samhällsstrukturer.
...grundläggande
...goda
...mycket goda
Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då ... samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
...enkla
...förhållandevis komplexa
...komplexa
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett... sätt.
...i huvudsak fungerande
...relativt väl fungerande
...väl fungerande
Eleven har ... kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra ... resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
...grundläggande ...enkla
...goda ...utvecklade
...mycket goda ...välutvecklade och nyanserade
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: