Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituationen Prästkragen

Skapad 2016-09-28 12:08 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi vill säkerhetsställa en kvalitet i denna aktivitet. Att den fyller ett syfte och inte bara blir ett måste. Vi vill skapa en lugn miljö med utrymme för kommunikation och samspel

Innehåll

Strävansmål:

  • Se kopplingar till läroplanen 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill utveckla barnens förmågor till samspel samt kommunikation och reflektionsförmåga utöver detta vill vi ge dem en chans att utveckla sin finmotorik. 

Genomförande/HUR:
Vi arbetar med smågrupper i hallsituationen där vi är en pedagog per grupp på ca 6 barn. Först går vi på toaletten och sedan ut i hallen. Väl i hallen sitter pedagogen på en stol i barngruppen som hjälpreda för dem som behöver hjälp. Barnen har sin egna plats med alla sina kläder och tillbehör dem kan behöva. När dom är klara sitter dom kvar på sin plats och pratar med sina kompisar tills alla är klara då går vi ut och nästa grupp kan komma ut i hallen för att klä på sig. 
Efter vi varit ute tar barnen av sig sina skor på mattan för att sedan ta sig till sin plats där dem klär av sig och hänger upp sina kläder. En pedagog är delaktig i hallen för att hjälpa barnen och den andra är mottagare på insidan när barnen är klara. Är något blött och behövs hängas in i torkskåp så hjälper den rörliga pedagogen i hallen till med detta. 

Vem/vilka:

Vi är 13 barn och 2 pedagoger på Prästkragen vi delar upp barnen i mindre grupper när vi skall gå ut och in, för att få en lugnare miljö i hallen.

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att i god tid tala om att vi ska gå ut/ in. Vi går även på samlingen igenom vilka kläder som barnen kan behöva utomhus för att dem ska få reflektera över detta. 

Viktigt att samarbetet förskola/hem fungerar bra så att rätt material finns på barnens hyllor, skor inte är för svåra att sätta på sig samt att inte dragkedjor etc är trasiga. Vi har även förberett grupperna som skall vara med respektive pedagog för att där skapa en trygghet och en känsla hos barnen att pedagogen har kontroll över situationen. 

Aktiviteter:

Hallsituationen gällande innan och efter vi varit ute. 

Efterarbete:

Under checkpoint så reflekterar vi över hur hallsituationen har fungerat och om något behövs korrigeras eller om vi ska fortsätta på samma sätt. 

Uppföljning: 
14/2-2017
Vi har reflekterat över vår hallsituation och konstaterar att det fungerar väl. Barnen erbjuds ett lugn och en utvecklande miljö tack vare gruppindelning och lugnet från oss pedagoger. Det uppstår inga onödiga kösituationer som tar energi från barnen, vi har möjlighet att se alla barn och ge alla barn det stödet deras behov kräver. Vi fortsätter med samma metoder kring vårt arbete med hallsituationerna. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: