Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituationen Akvariet

Skapad 2016-09-28 12:23 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi vill säkerhetsställa en kvalitet i denna aktivitet. Att den fyller ett syfte och inte bara blir ett måste. Vi vill skapa en lugn miljö med utrymme för kommunikation, samspel och barns inflytande.

Innehåll

Strävansmål:

  • Se kopplingar till läroplanen 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill utveckla barnens förmågor till samspel samt kommunikation och reflektionsförmåga utöver detta vill vi ge dem en förmågan att utveckla sin självständighet.

Genomförande/HUR:

Innan vi går ut i hallen går barnen successivt på toaletten, de barn som vi ser behöver mer tid går först. I hallen sitter pedagogerna på en stol i barngruppen som hjälpreda för dem som behöver hjälp. Barnen har sin egna plats med alla sina kläder och tillbehör dem kan behöva. När dom är klara sitter dom kvar på sin plats och pratar med sina kompisar tills alla är klara då vi ställer upp hos i gå-ledet, barnen väljer själva sin gå-kompis.
Efter vi varit ute tar barnen av sig sina skor på mattan för att sedan ta sig till sin plats där dem klär av sig och hänger upp sina kläder. Barnen själva hänger sina kläder i torkskåpet vid behov. De ber om hjälp hos en pedagog om det behövs. En pedagog är delaktig i hallen för att hjälpa barnen och den andra är mottagare på insidan när barnen är klara. 

Vem/vilka:

Vi är 12 barn och 2 pedagoger på Akvariet som tillsammans klär av och på oss i hallen.

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att i god tid tala om att vi ska gå ut/in. Tillsammans med barnen kommer vi fram till vad vi behöver för kläder när vi går ut. Barnen får tid till att själva reflektera över vad de behöver för kläder t.ex. genom att man tittar ut för att se vad det är för väder eller att man kan gå ut och känna hur det känns, varmt eller kallt. I hallen har vi även bild-kort på de kläder som kan behövs för utevistelsen.

Viktigt att samarbetet förskola/hem fungerar bra så att rätt material finns på barnens hyllor.

Aktiviteter:

Hallsituationen gällande innan och efter vi varit ute. 

Efterarbete:

Under checkpoint så reflekterar vi över hur hallsituationen har fungerat och om något behövs korrigeras eller om vi ska fortsätta på samma sätt. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: