Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - Algebra åk 7 Ht-16

Skapad 2016-09-28 12:41 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna teckna och räkna ut uttryck, ekvationer och mönster.

Innehåll

Vi arbetar med Uppdrag 7 Matte kapitel 3 - Algebra.

Vi lär oss använda begreppen: uttryck, algebraiskt uttryck, variabel, teckna uttryck, förenkla uttryck, ekvation, obekant, vänster led, höger led, balansmetoden, lösa ekvation, teckna ekvation, formel, talföljd, mönster.

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på problem i läroboken och eventuella stenciler (övningar) under lektioner och som läxa. Arbetet pågår under v. 40-46.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar under lektionstid. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov.

Elevinflytande

Vi följer läroboken i detta kapitel. Du har inflytande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar under lektionerna. Inför kapitlet har vi gemensamt gått igenom målen och du har chansen att visa dina tidigare kunskaper så att vi kan utgå från det. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: