Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2016-09-28 12:56 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Det här är en generell planering för arbetet i svenska under årskurs 4.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 • läsning och läsförståelse av faktatexter och skönlitteratur
 • flyt i din läsning
 • att samtala om texter och att reflektera om det som du läser
 • skriva olika typer av texter och känna igen olika texttyper
 • delta i samtal och framföra åsikter
 • kunna presentera ett ämnesinnehåll för andra, i liten eller större grupp
 • skiljetecken
 • stavning
 • informationssökning och källkritik
 • grundläggande datorkunskap

Så här kommer vi att arbeta

 • högläsning i klassen där du får arbeta med olika lässtrategier
 • läsning i grupp där ni elever arbetar med läsförståelse och lässtrategier
 • du övar på ditt flyt när du svansläser, både i stor grupp och i liten
 • enskild läsning i läroböcker och i skönlitteratur.
 • läsläxor
 • du kommer att skriva olika texter, både i klassen, i mindre grupp och enskilt (återgivande texter, instruktioner, beskrivande och förklarande texter, resonerande texter samt berättelser.
 • tidsord, bindeord, synonymer, beskrivningar och gestaltningar.
 • när du skriver övar du samtidigt på skiljetecken, meningsbyggnad och stavning.
 • samtalet övas genom att prata, lyssna och ställa frågor i givna uppgifter
 • du får öva på att presentera både i liten och större grupp
 • vi arbetar med dessa förmågor i våra olika arbetsområden och på svensklektioner
 • du kommer att få träna dig i att söka fakta och att vara källkritisk
 • använda ordbehandlingsprogram, classroom och digitala hjälpmedel för lärande.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Du visar dina kunskaper genom ditt arbete och genom ditt deltagande under lektionerna, vid lästest, avslutande skrivuppgifter och olika samtals- och presentationsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: