Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen Björn- och Rävgruppen Ht 2016

Skapad 2016-09-28 13:08 i Gonäs förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi går till skogen, där vi tillsammans kan leka, lära, upptäcka och utforska natur och djur.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Barnen trivs med att vara ute, och uppskattar att gå till skogen. Vi ser det som ett bra tillfälle att lära känna varandra, eftersom vi går till skogen i tvärgrupper, med barn från alla tre avdelningarna. Barnen ser fram emot aktiviteten, och visar intresse för allt vad det innefattar. Det finns mycket att upptäcka, uppleva och lära i naturen. Skogen ger goda möjligheter till lek, både styrd och fri lek, enskilt, i liten grupp, eller alla tillsammans.

MÅL

 • Vi lär känna varandra, genom att vi går till skogen i tvärgrupper.
 • Vi utforskar och lär oss om djur och natur som barnen visar intresse för.
 • Språklig utveckling
 • Motorisk utveckling
 • Matematisk utveckling
 • Social utveckling (samarbete, samspel, empati, turtagning)

METOD

Vi går till skogen en fm. varje vecka under hösten. Barn från alla avd. deltar, i tvärgrupper, i ungefär samma ålder och utvecklingsnivå. Två pedagoger / grupp. Britt-Marie ansvarar för både Björn -och Rävgruppens planering och aktiviteter, tillsammans med någon från avd. 2 .

Barnen ges möjligheter till inflytande genom att vi frågar vad de vill göra/lära sig i skogen, både inför planeringen, och vid pågående aktiviteter. När vi ser att något särskilt intresserar barnen försöker vi ta det till vara, och ge dem möjligheter att utveckla det.

I skogen leker barnen med sådant som finns i naturen, (vilket alltså inte är könsrollsbundna leksaker). Vi försöker även inspirera barnen att pröva nya lekar, med nya material, och med nya vänner. När de leker i "traditionella" könsmönster kan vi försöka locka fler/andra  barn att delta, pröva nya lekar och nya roller.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i Unikum, med planering och lärloggar. Dokumentationen visar dels vad barnen har lärt sig, men även vad de visat intresse för/varit roade av och velat lära sig mer om. Vi använder bilder med hjälp av Ipad och mobil.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering, uppföljning och planering sker dels vid aktivitetstillfällen (med barnen), dels före/efter av oss pedagoger. Vi reflekterar och utvärderar även vid plan- och utvärderingsdagar.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: