Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA -Kärlek,sex och samlevnad

Skapad 2016-09-28 13:57 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Engelska Svenska
Temaarbete kring kärlek,sex och samlevnad i SV, ENG,NO, SO.

Innehåll

Temaarbete kring kärlek,sex och samlevnad.

Du tränar på att uttrycka dig kring kärlek, sex och samlevnad på olika sätt. Du skriver en berättande text och en faktatext på svenska och deltar i boksamtal och gruppsamtal kring ämnet. Du lär dig uttrycka känslor och kommunicera kring ämnet på engelska.

Syfte

 

 

 

Konkretisering

Du tränar på och utvecklar olika sätt att kommunicera kring kärlek, sex och samlevnad på svenska och engelska. Detta sker genom att :

 • samtala om och reflektera kring begrepp och ord som hör till temat (SV och ENG),
 • att läsa och förstå texter på svenska och engelska
 • att skriva olika texter
 • att se film och lyssna på musik

Centralt innehåll

Undervisning

SV

 1. Du får genomgångar av hur man skriver berättande text/dikt/låttext och faktatext på svenska.
 2. Du lånar en bok om kärlek/sex/att vara ihop som du läser hemma och skriver/muntligt återberättar i din Lärlogg eller i samtalsgrupp.
 3. Du deltar i boksamtal kring en text som vi läser i skolan.
 4. Du skriver en kärleksberättelse/dikt/låttext där du använder minst 6 av följande begrepp: kärlek, ömhet, lust, pirrigt, smeka, glad, ledsen, arg, känslor, hjärta, nervös, kyssar, kramar, svartsjuk, vänner, avundsjuk, pojk/flickvän.
 5. Du skriver en faktatext om något av följande områden: Puberteten, Könsorganens uppbyggnad och funktion, Menstruation, Hur ett barn blir till.

ENG

 1. Du arbetar med Lärcirkeln LOVE, SEX AND RELATIONS i det digitala verktyget "På Riktigt". Här ser du filmer, tränar på ord och begrepp, skriver texter och gör muntliga presentationer.

Bedömning

Se matrisen SVENSKA ht16 år 6 TEMA- Sex och samlevnad samt ENGELSKA ht16 år 6 LOVE, SEX AND RELATIONS.

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: