Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antik och nordisk mytologi

Skapad 2016-09-28 13:58 i Vasaskolan Ludvika
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Bild Svenska som andraspråk
I alla tider har man berättat spännande historier.

De ger ofta svar på frågor som människor funderar över.

Sådana historier kallas för myter.

De är ofta väldigt spännande!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din begreppsliga, kommunikativa och procedur förmåga genom att:

 • kunna namnge och berätta något om några gudar som människor i Norden trodde på under vikingatiden.
 • kunna namnge och berätta något om några av antikens gudar.
 • kunna söka information om någon gud.
 • veta hur veckodagarna är kopplade till asagudarna.
 • veta lite om hur man levde under vikingatiden.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning:
* Du kommer att få se film. 
* Du ska få läsa olika texter.
* Du får lyssna till radioteaterns sagor om asagudarna.
* Du kommer att skriva egna texter om en utvald gud.
* Du kommer praktiskt att vara med och skapa en vikingavärld med olika material.
* Du kommer att få åka till vikingahuset Stornäset på studiebesök.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:
* kunna söka information från någon källa till din faktatext. 
* kunna återge delar av innehållet från någon av de berättelser vi arbetat med.
* känna till några begrepp inom arbetsområdet.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper:
* i samtal med lärare eller klasskamrater.
* i en redovisning av ditt arbete om guden inför klasskamraterna.
* i de arbetsmaterial som vi jobbar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Antik och Nordisk mytologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att hantera information/procedur
Du kan tillsammans med lärare söka information från en bok eller arbetsmaterial.
Du kan själv söka information från en bok eller arbetsmaterial.
Du kan tillsammans med lärare söka information från internet.
Kommunikativ förmåga
Du kan med stöd av bilder berätta en berättelse muntligt eller skriftligt.
Du kan med egna ord återge innehållet i en berättelse muntligt eller skriftligt.
Du kan med egna ord återge innehållet i en berättelse skriftligt, med inledning, handling och slut.
Begreppslig förmåga
Du kan med stödfrågor från en lärare känna till några begrepp, t ex torsdag kommer från Tor.
Du kan själv berätta om några begrepp.
Du känner till flera begrepp och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: