Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan- kropp och hälsa

Skapad 2016-09-28 14:48 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 – 9 Biologi
Vad har vi för organ i vår kropp och hur fungerar de? Hur ska vi ta hand om vår kropp på bästa vis? Svaren på dessa frågor kommer du få under dessa biologilektioner!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Både vår fysiska och psykiska hälsa påverkas kost, motion och sömn! Vi påverkas också av våra sociala relationer! Det finns även olika beroendeframkallande medel som kan påverka vårt mående. Om detta kommer du få ökad kunskap!

Du kommer även få kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Du kommer bland annat lära dig om virus, bakterier, infektioner och smittspridning. 

Du kommer även lära dig mer om kroppen celler, organ och organsystem. Du kommer lära dig hur de är uppbyggda, fungerar och samverkar.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur väl du kan använda faktakunskaper och begrepp för att argumentera och resonera om kropp och hälsa i texter och samtal. Samt hur väl du arbetar med de uppgifter som vi ska arbeta med under biologilektionerna. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att läsa olika texter om människokroppen

Du kommer att få svara på flera olika frågor om människokroppen, där du även får tänka till själv och ta ställning.

Du kommer att få se olika ämnesfilmer.

Vi kommer hälsa på Ungdomsmottagningen.

Vi kommer att diskutera tillsammans om bland annat olika hälsoeffekter mm.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: