Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner åk 6 Ht-16

Skapad 2016-09-28 15:00 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi
Du ska genomföra laborationer för att kunna beskriva och förklara samband i kemiska reaktioner.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna genomföra undersökningar.

Du ska kunna beskriva och förklara samband i kemiska reaktioner.

Innehåll

Innehållet för arbetet är kemiska reaktioner.

Begrepp: ämne, atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, egenskap, kemisk reaktion, fotosyntes, bränsle, byggnadsmaterial, syre, förbränning, energi, koldioxid, socker, solenergi, reaktion, avgaser, rosta, bikarbonat, citronsyra, gips.

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i lärobok, skriva sammanfattningar, slutsats och utföra olika laborationer för att skaffa oss så mycket kunskap så möjligt om kemiska reaktioner.

 

Redovisning

Vi avslutar arbetet med att skriva en laborationsrapport i skolan utifrån ett experiment som vi utför i  mindre grupper. 

 

 

 

Elevinflytande

Utifrån elevernas förförståelse bygger vi vidare med nya kunskaper. Du har eget ansvar över att arbeta med nya begrepp, läsning av texter i skolan och som läxa för att förstå sambanden mellan kemiska reaktioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmågan att göra undersökningar
ex. Du är med och planerar undersökningar, du jämför resultat och beskriver likheter och skillnader. Du antecknar undersökningen. (Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild)
ex. Du planerar undersökningar, du kan jämföra resultat och förklarar likheter och skillnader. Du kan beskriva resultatet av din undersökning i text. (Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild)
ex. Du planerar undersökningar, du kan jämföra resultat och förklarar likheter och skillnader samt ger förslag på förbättringar. Du kan förklara resultatet av din undersökning i text. (Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild)
Kemi
Förmågan att beskriva och förklara samband
ex. Vatten är en kemisk förening. Det består av 2 ämnen, syre och väte. Vatten har flera egenskaper, en viktig egenskap är att det kan lösa många ämnen. (Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp........ I enkla och till viss del underbyggda resonemang om.., kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband....)
ex. Vatten är en kemisk förening, en molekyl, eftersom det består av 2 grundämnen, syre och väte. Vatten har flera egenskaper, en viktig egenskap är att det är ett bra lösningsmedel. Det betyder att det kan lösa flera ämnen, t.ex. salt och socker. (Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp...... I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om..., kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband...)
ex. Vatten är en kemisk förening eftersom det består av 2 grundämnen. Ett grundämne består endast av en atomsort. Vattenmolekylen är uppbyggd av 1 syreatom och 2 väteatomer. Vatten har flera egenskaper. En egenskap beskriver och förklarar hur ett ämne ser ut och vad som är typiskt för ämnet. En viktig egenskaper är att det är ett bra lösningsmedel vilket innebär att flera ämnen löser sig i vatten. Det i sin tur betyder att man inte kan se vad som är vad i en lösning, det blir genomskinligt. (Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.... I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om..., kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband...)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: