Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild HT16 FÄRG PP 4-6

Skapad 2016-09-28 15:08 i Öjersjö Storegård Partille
Färg
Grundskola 4 – 6 Bild
I arbetsområdet kommer vi att träna på att blanda de tre grundfärgerna och svart och vitt till olika kulörer och nyanser. Vi ska sortera dem på olika sätt, till exempel i gråskala, färgcirkel, tvåfärgsblandning, komplementfärgsblandning. Vi ska träna på att beskriva kulörer på olika sätt, vad vi kommer att tänka på när vi ser dem och jämföra och beskriva dem med andra kulörer.

Innehåll

Förmågor vi arbetar med i detta arbetsområde;

skapa färgblandning med gouache och pensel (BL)
undersöka och beskriva hur färg ändra när man blandar på olika sätt, och (BL)
se och beskriva vilka färger som konst från olika tider har. (B
 

 

 

 

Begrepp för arbetsområdet

färg
färgcirkel
gouache
grundfärg
gråskala
kulör
nyans
pigment
 
 
 

 Frågeställningar vi kommer att arbeta med

Hur kan man beskriva kulör?
Spelar det någon roll hur man använder sin pensel?
Vad gör så att vi ser färger?
Vad händer när man blandar två kulörer?
Vad kommer du att tänka på när du ser en speciell kulör?
 
 

Centralt innehåll 

Bildframställning

 • Måleri.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning och måleri och hur dessa benämns.
 • Hantverkstekniker
 • Plana material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

 • Hur bilder är utformade.

 

 

 

                                     

 

 

Såhär ska vi jobba

Du ska med hjälp av genomgång och instruktion blanda till och måla olika bildelement bland annat som färgcirkel, 2-färgsblandning, komplementfärgsblandning, gråskala.

Du ska jämföra och beskriva de kulörer du får fram med den du önskat och prover som finns att jämföra med.

Du ska träna dig på att förstå och använda olika begrepp som hör till arbetsområdet när du pratar om ditt arbete och hur du har tänkt.

 

Kunskapskrav och bedömning

 

När vi är klara med detta arbetsområde ska du ska kunna berätta vad du arbetat med och motivera valen du gjort när du arbetat med uppgifterna. Du ska kunna använda ord och begrepp som är speciella för bildområdet när du pratar om och beskriver färg, teknik och material.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • använda verktyg, material och teknik för att blanda olika nyanser och kulörer.
 • beskriva likheter och skillnader mellan olika kulörer.
 • motivera dina val.
 • använda ord och begrepp som är speciella för bildområdet.

 

Bedömning sker löpande under arbetets gång i diskussioner och bilder.

Uppgifter

 • GUL TILL RÖTT

 • RÖD till BLÅ

Matriser

Bl
Bedömningsmatris i bild för åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Framställa bilder
(bildprocessen) Från ide och genomförande till presentation och värdering av arbetet.
Arbetar med handledning utifrån en given ide och planering. Behöver stöd i sitt genomförande och under arbetets gång, för att kunna slutföra sitt arbete.
Har ofta egna idéer om hur arbetet ska genomföras. Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med handledning.
Har egna idéer om arbetets utformning, planering och genomförande. Kan med egna idéer och initiativ tillämpa sina kunskaper i flera olika sammanhang. Genomför och slutför sin idé och utvärderar sitt resultat.
Kommer alltid med egna idéer och ger arbetet personlig prägel. Vet vad man bör kunna för att genomföra sin planering. Har kreativa lösningar. Genomför och slutför sin idé självständigt. Utvärderar arbetsinsats och reslutat kontinuerligt i processen
Kommunicera
Med egna och andras bilder för att nå ut med sitt budskap. (*informera, påverka, underhålla, ge estetisk upplevelse)
Använder, med handledning, egna och andras bilder för att kommunicera ett enklare budskap, ibland i kombination med andra uttrycksformer till exempel text, musik och drama.
Kommunicerar sitt budskap genom att använda egna och andras bilder. Gör ett medvetet val utifrån syfte*. Har ett enkelt bildspråk.
Använder medvetet bilder i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*.
Arbetar aktivt och medvetet med egna och andras bilder av olika slag. Använder dem på ett mångsidigt och självständigt sätt för att kommunicera idéer och tankar i bestämda syften*. Har ett rikt och tydligt bildspråk.
Hantera metoder och tekniker
Förståelse av hur metoder och tekniker är relaterade till varandra.
Använder rätt metod, teknik och redskap utifrån givna instruktioner. ------------------------------ Behöver handledning för att lära sig hantera metoder och tekniker.
Väljer och har förståelse för varför rätt metod, teknik och redskap bör användas. -------------------------------- Kan hantera de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning.
Förstår och kan motivera vilken metod, teknik och redskap som bör användas. Överväger olika alternativ att genomföra momenten på, samt gör lämpliga val. -------------------------------- Har god förmåga att hantera redskap/verktyg.
Förstår hur material och tillvägagångssätt är relaterade till varandra. Jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar, samt resultat under hela processen. Gör lämpliga val utifrån olika perspektiv. Motiverar val av metod, teknik och redskap --------------------------------- Behärskar verktyg och redskap mycket bra. Löser problem på ett konstruktivt sätt.
Visa tilltro till sin förmåga
Självständighet och tilltro till sin förmåga, samt en drivande roll i skapande processer som förutsätter samarbete.
Kan arbeta utifrån tydliga instruktioner. Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde. Behöver instruktioner för att planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete. Provar egna idéer och har vissa strategier. Visar vilja och tar enstaka egna initiativ i processen.
Arbetar självständigt med sin uppgift. Tar ansvar för och gör egen planering, samt genomför den. Provar egna idéer och visar strategier, samt är medveten om egna styrkor och svagheter. Tar egna initiativ för att komma vidare i processen.
Tar ansvar och arbetar självständigt genom hela processen. Har strategier, är systematisk, planerar själv och känner till olika inlärningsmetoder och kan anpassa lärandet till situationen. Utvecklar sitt arbete genom att reflektera kring valmöjligheter och jämför eller provar olika metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: