Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultrongympa HT-16

Skapad 2016-09-28 15:47 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
En planering för våra dagar i gymnastiksalen.

Innehåll

SYFTE

Vi vill på ett lustfyllt sätt arbeta mot läroplanens mål och ge barnen möjlighet till motorisk utveckling. Vi vill ge barnen inflytande i verksamheten så att vi tillsammans uppnår de pedagogiska målen.

Vi vill:

-främja barnens motoriska utveckling.

-ge barnen tillfälle till inflytande.

-låta barnen använda matte på ett konkret sätt.

-låta barnen träna på att lyssna och följa instruktioner.

-att barnen lära sig turtagande och socialt samspel.

 

METOD

Vi delar in barnen i två grupper som får gå till gymnastiksalen varannan vecka. Vi går två pedagoger. Mia ansvarar för planering i gruppen Rockringarna och Sara i gruppen Lianerna. Vi ser till att alla punkter under syftet kommer med i någon form varje gång. Den andra personalen som följer med ansvarar för observation, stöd och hjälp.

I slutet av lektionen sitter vi tillsammans med barnen och gör en utvärdering. Hur fugerade det? Vad var roligt? Vad var svårt? Vad vill du träna mer på? Vi utgår från den utvärderingen när vi sedan planerar nästa gång i gymnastikhallen.

Vi har en gymnastikpärm där vi skriver in planering och utvärdering.

 

DDOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Efter lektionen sitter vi tillsammans med barnen och gör en utvärdering. Vi dokumenterat allt i vår gymnastikpärm.

Vi dokumenterar i barnens Unikum.

UPPLÄGG

I slutet av terminen gör personalen en utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: