Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och massa

Skapad 2016-09-28 15:49 i Oxledsskolan Partille
Enhetsmatte - volym Vi arbetar laborativt och pratar volym. Vi jobbar med uppgifter som handlar om volym, mått och mätning av volym.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer få bekanta dig med begreppen volym och massa genom olika arbetsformer som t.ex. film och uppgifter i grupp men också enskilt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inom arbetsområdet kommer du få träna på att:

 • väga och måtta
 • uppskatta
 • jämföra
 • omvandla mellan olika måttenheter (dl och liter samt hg och kg)
 • lösa problemlösningsuppgifter som handlar om volym och massa

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer om du 

 • kan mäta volym (dl och liter)
 • kan väga föremål och utläsa vikt (hg och kg)
 • kan uppskatta och jämföra volym och massa
 • kan omvandla mellan olika måttenheter
 • kan göra beräkningar inom arbetsområdet
 • se rimlighet i dina uppskattningar och beräkningar

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få:

 • se filmklipp med olika problem kopplat till volym och massa
 • väga och mäta med olika måttenheter samt jämföra dem med varandra
 • omvandla enheter
 • lösa olika problem inom området
 • undervisning i helklass
 • arbeta i grupp och enskilt med praktiskt material, mattebok och arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: