Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst med hela kroppen

Skapad 2016-09-28 15:52 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Vi arbetar med vad som händer i naturen under hösten, samtidigt som vi lär oss om vår kropp och vad den behöver för att må bra.
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
Vi undersöker naturen under hösten och lär oss om träd, svampar och djur. Vi studerar olika frukter och grönsaker och lär oss vad vår kropp behöver

Innehåll

Kursplan i ämnet

I arbetsområdet får eleverna möjlighet att lära  sig  om naturen och sig själva. Vi studerar hösten och hur denna märks i naturen. Särskild vikt läggs vid hur djur och växter anpassar sig till årstiden. Vi kopplar höstens skörd till vår hälsa och lär oss om hur kost, sömn och motion påverkar hur vår kropp mår.

Undervisningen utgår ifrån ett miljöperspektiv.

Vi kommer att läsa faktatexter, se filmer, ha diskussioner i klassen samt arbeta med enskilda uppgifter.

Vi kommer att gå på höstvandring i naturen, samt göra ett studiebesök på frukt och grönt-avdelningen i mataffären.

 

Visa vad du lärt dig

Eleverna får visa sina kunskaper kontinuerligt under arbetets gång. Dels genom dokumentationer av det vi gör, dels i samtal och diskussioner. De kommer också att få ett avslutande skriftligt förhör.

Tidsram

Vi arbetar med detta område under vecka 40-43.

Bedömning

 

Eleverna kommer att bedömas utifrån den matris som finns kopplad nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris NO åk 1-3

Använda för årskursen anpassade kunskaper i NO.
Kan med lärarstöd kommunicera sina kunskaper.
Använder kunskaper för att kommunicera i ämnet.
Har en god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO.
Kan med lärarstöd genomföra och dokumentera undersökningar.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör några jämförelser mellan egna och andras dokumenterade resultat och kan förklara eller ge exempel på varför resultaten blev som de blev.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO.
Känner till några ord och begrepp.
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar samband inom NO.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: