Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk4 Växter

Skapad 2016-09-28 15:54 i Ekenäs skolan Stenungsund
Artkunskap, växters livscykler (pollinering, från frö till växt) allemansrätten, årstider, grupering och historiska upptäckter
Grundskola 4 Biologi
Du ska lära dig namnen på några träd, du ska kunna lite om en växts livscykel dvs växternas liv" från frö till frö", årstidsväxling och lite om historiska upptäckter (Linné).

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 Du kommer också att få lära dig namnen på 10 av våra allra vanligaste träd (ek, björk, oxel, rönn, ask, lönn,  en, gran och tall). 

Vanliga blommor i närmiljön (våren)

Vi ska lära oss vad som händer med naturen vid de olika årstiderna och varför.

Vi ska lära oss om växternas liv "från frö till frö" På vilka olika sätt växter kan föröka sig. Hur växterna ser ut i närbild. Varför bin är så viktiga i naturen. " Hur många bin går det på en hamburgare?"

Vad innebär allemansrätten och vilka är våra skyldigheter/rättigheter? 

Vi kommer även att lära oss om Carl von Linnés världsbildsförändrande upptäckter.

Vi kommer att träna på att planera och genomföra enkla experiment.

Näringskedjor ( våren)

Nedbrytning, kolets kretslopp ( våren)

 

 

 
 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

-planera och genomföra enkla experiment.
-diskutera, samarbeta och resonera tillsammans kring olika frågor
-se på film.
-läsa och skriva enkla texter.

 

Vad kommer att bedömas?

Jag bedömer:

- hur du resonerar och diskuterar i grupp/helklass
- hur du deltar i gemensamma uppgifter och övningar
- hur du dokumenterar ditt experiment

Hur får du visa att du kan?

Du får visa att du kan genom:

-vara aktiv på gemensamma övningar och uppgifter.
- att du kan genomföra ett enkelt experiment
- kunna dokumentera dina resultat på ett enkelt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi - natur och växter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Samband mellan organismer( växter och djur) och den icke levande miljön
På väg mot nivå 1
Jag kan ge något exempel på vad en växt behöver för att gro och leva och med stöttning förklara varför just den organismen växer och gror där.
Jag kan ge några exempel på vad en växt behöver för att gro och leva samt enkelt förklara varför en växt lever just där .
Jag kan ge exempel på det mesta en växt behöver för att gro och leva samt på ett utförligt sätt ( ge olika förslag) förklara varför en växt lever just där
Näringskjedjor
Hur djur och människor är beroende av varandra
På väg mot nivå 1
Jag kan ge exempel på hur näringen flyttas runt i naturen
Jag kan ge olika exempel på hur näringen flyttas runt i naturen
Jag kan ge flera olika exempel på hur näringen flyttas runt i naturen. ( Vilka som är beroende av vilka och hur födan flyttas runt)
Artkännedom och kännedom om naturtyper
.På väg mot nivå 1
.Jag kan ge något exempel på var olika djur och växter lever och kan beskriva hur det ser ut där
Jag kan ge några exempel på var olika djur och växter lever och kan beskriva hur det ser ut där
Jag kan ge flera exempel på var olika djur och växter lever och kan beskriva hur det ser ut där och förklara varför dessa djur finns just där.
Nedbrytning
På väg mot nivå 1
Jag vet vad nedbrytning betyder och kan förklara det litegrann
Jag vet vad nedbrytning betyder och kan förklara hur det går till.
Jag vet vad nedbrytning innebär och jag kan förklara det och ge exempel på vad olika djur och organismer gör och varför man kan säga att det blir som ett kretslopp.
Pollinering
På väg mot nivå 1 På väg mot nivå 1
Jag kan namnet på några av blommans delar. Jag kan enkelt förklara vad pollinering innebär.
Jag kan namnet på några av blommans delar och kan förklara deras funktion. Jag kan föklara vad pollinering innebär och jag kan namnge några av blommans som har en aktiv roll i pollinering.
Jag kan namnet på de flesta av blommans delar och kan förklara deras funktion. jag kan på ett utförligt sätt beskriva hur pollinering går till och kan även tala om olika sätt som pollinering kan ske.
Artkännedom
På väg mot nivå 1
Jag kan namnet och känner igen några vanliga blommor och träd.
Jag kan namnet och känner igen flera vanliga blommor och träd.
Jag kan namnet och känner igen många vanliga blommor och träd samt kan beskriva deras kännetecken.
Människans påverkan på naturen - hållbar utveckling.
På väg mot nivå 1
Jag kan beskriva och ge exempel på vad jag får och inte får göra i naturen och kan ge någon förklaring till varför.
Jag kan beskriva och ge flera exempel på vad jag får och inte får göra i naturen och kan ge några förklaringar till varför.
Jag kan beskriva och ge flera exempel på vad jag får och inte får göra i naturen och kan ge förklaringar till varför.
Dokumentation
På väg mot nivå 1
Jag kan på ett mycket enkelt sätt dokumentera mina undersökningar fast jag behöver mycket stöttning.
Jag kan på ett mycket enkelt sätt dokumentera mina undersökningar på egen hand.
Jag kan dokumentera min undersökningar på ett lite mera utvecklande sätt, helt på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: