Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning Matte åk 4

Skapad 2016-09-28 15:58 i Ekenäs skolan Stenungsund
Talsorter/talsystemet. Storleksordna tal. Talllinjer. v. 35-40
Grundskola 4 Matematik
Vad är en siffra? - vad är ett tal?

Det finns stora tal - det finns små tal.

Frågorna är många - finns det några svar?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss;

- läsa och skriva tal mellan 0 och 100 000.
- veta vart siffrorna hör hemma i talsystemet.
- hitta och skriva dit de olika talen på en tallinje.

Vi ska lära oss allt det här så att vi blir säkra på alla våra tal, hur stora de är och vart varje talsort hör hemma i vårt positionssystem.
När vi kan allt det här så blir allt mycket lättare när vi ska börja räkna med uppställning och huvudräkning.

Hur vi ska lära oss detta.

Vi ska ;

- arbeta i vår mattebok i kapitel 1.
- göra en gemensam tallinje och egna.
- använda oss av praktiskt material.
- ha gemensamma praktiska övningar.

Vad som kommer att bedömas

Jag bedömer;

- din förståelse för tal och talsorter.
- hur du ordnar upp talen i positionssytemet.
- hur du läser av och sätter ut tal på tallinjer.
- hur du deltar i gemensamma övningar och uppgifter.

Hur du får visa vad du kan.

Du får visa vad du kan genom att:

- vara aktiv på gemensamma övningar och uppgifter.
- rita ut och läsa olika tal på en tallinje.
- placera ut talsorter i positionssystemet.
- lösa uppgifter i matteboken och andra material.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matris för taluppfattning

Rubrik 1

Taluppfattning
Nivå 1
Har startat min väg mot att nå målet:
Nivå 2
På god väg mot målet men känner att jag fortfarande behöver mer träning och stöd:
Nivå 3
Känner att jag nått målet att:
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-100 000
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-100 000
förstå hur vårt talsystem är uppbyggt med ental,tiotal, hundratal osv.
förstår siffrors värde i tal
Kunna ordna tal efter storlek
Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Kunna rita en egen tallinje
Kunna förklara och avgöra om ett tal är Udda eller jämt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: