Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema ägget

Skapad 2016-09-28 20:07 i Okome skola Falkenberg
I ämnet svenska kommer du att forma bokstäver, lära dig bokstavsljudet, sätta samman bokstäver till ord, samtala, lyssna, återberätta, läsa och skriva
Grundskola F – 1 Svenska Matematik Bild
Under höstterminen har vi ett tema kring ett spökägg där vi kommer att jobba mycket med läs och skriv inlärning. Inom området görs eleverna delaktiga ,gruppen stärks och det blir en gemensam grund att stå på. Inom arbetsområdet kommer vi att jobba med Charlie som har fötts ur ett ägg. Charlie kommer att vilja ha svar på många frågor och vill kommunicera med eleverna genom att skriva textmeddelanden av olika slag mm. Vi kommer att utgå mycket ifrån elevernas egna lust , glädje och nyfikenhet för att lära sig nya saker . Vi kommer att lära oss mer om empati, samhörighet, olika begrepp, fundera, att reflektera och återberätta, ställa hypoteser, att berätta, att lyssna, hur man kan formulera sig. Detta sker te x genom olika uppdrag som ska lösas mm. Parallellt med detta temat fortsätter vi arbetet med veckans bokstav samt läser böcker av olika genrer Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, skriva och skapa. I ämnet matematik kommer vi att göra enkla diagram och göra olika mätningar av längd, massa, volym och tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I ämnet svenska kommer du att utifrån dina förkunskaper utveckla din läs och skriv förmåga och din förmåga att kunna lyssna

Du kommer att utveckla din kommunikativa förmåga genom att samtala, diskutera, presentera, uttrycka egna åsikter och redovisa inför lärare och klasskamrater

I ämnet bild kommer du att öva på skapande i olika material.

I ämnet matematik kommer du att öva på att jämföra, ordna och klassificera.

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning, vad

Du visar att du kan forma bokstäver uppifrån och ner och skriver ord och text

Du visar att du kan bokstavsljudet genom att muntligt återberätta och du visar även genom att sätta samman bokstavsljuden till ord och läsa

Du visar att du kan samtala, återberätta och lyssna

Bedömning, hur

Du formar bokstäver, skriver ord och text

Du sätter samman bokstavsljud till ord och läser texter utifrån egen förmåga

Du samtalar och återberättar för lärare och kamrater

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: