Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2016-09-28 21:24 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Här ska du genom enkla undersökningar skaffa dig kunskaper om luftens egenskaper.

Innehåll

Syfte - Förmåga/förmågor

Genom undervisningen ska eleven få möjlighet att:

- lära sig hur hon/han genom enkla undersökningar kan observera och skaffa sig kunskap om luftens egenskaper,
- träna på att utföra enkla naturvetenskapliga undersökningar,
- träna på att dokumentera sina undersökningar i text och bild.

Centralt innehåll

Luftens grundläggande egenskaper.
Hur luftens grundläggande egenskaper kan observeras.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Berättelser om om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Dokumentation av naturvetenskpliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Kunskapskrav

Du ska:

- kunna berätta om luft och relatera till dina egna iakttagelser,
- utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar som handlar om luft,
- kunna göra någon jämförelse mellan dina och andras resultat,
- kunna dokumentera dina undersökningar med hjälp av text och bild,
- kunna använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisningen

Vi kommer att:
 - läsa "Sagan om luft",
 - göra undersökningar av luftens egenskaper,
 - dokumentera undersökningar med text och/eller bild,
- samtala om resultaten av våra undersökningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: