Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, NO HT-16

Skapad 2016-09-29 00:01 i Öjersjö Brunn Partille
Ekologi - näringskedjor och näringsvävar. NO, grundsärskolan 7-9.
Grundsärskola 1 – 9 Naturorienterande ämnen
NO - HT-16, vi arbetar med ekologi - näringskedjor och näringsvävar

Innehåll

Förmågor

 Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Ett av de centarala innehåll som finns beskrivet i kursplanen för ämnet NO är Mönster och struktuturer o naturen. Där finns flera olika innehåll beskrivna som har med mönster och strukturer i naturen att göra. De olika innhåll som särskilt fokuseras i detta arbetsområdet är:

 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.

(Fotosyntes och förbränning läste klassen VT-16. Vi kommer att beröra det innehållet för att repetera och/eller för att få chans att lära sig detta igen. Tyngdpunkten kommer dock att ligga på  övriga punkterna.)

Annat centralt innehåll i ämnet NO är Metoder och arbetssätt och Ämnesspecifika begrepp:

Metoder och arbetssätt

Fältstudier, experiment och sorteringar. Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer.

Ämnesspecifika begrepp

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Detta tränas då vi exempelvis går ut i skog o mark för att samla in material, dokumenterar vårt arbete etc.

 

 

Detta ska du lära dig

Vad en näringskedja och en näringsväv är. Att saker hänger samman i naturen (ekologi). Känna igen och känna till begreppen ekologi, ekosystem och fotosyntes och förbränning.

Detta ska vi arbeta med

näringskedja, ev. näringsväv - rita egen utifrån ett givet ord som skall vara med (fås på en lapp av pedagog)

rita tillsammans på tavlan

se filmer om ekologi, näringskedja, ekosystem

gå ut i skogen och hitta material som kan sättas in i ett sammanhang (ekosystem/näringskedjor/näringsväv)

Kunskapskrav

Kunskapskraven att använda sig av ämnesspecifika ord "NO-ord" att genoföra och dokumentera fälstudier står i fokus. (se kunskapskrav längst ned i denna planering)

 

Detta bedöms

Du ska:

kunna använda NO-ord och prata rita och skriva om näringskedjor och näringsvävar och hur olika växter och djur kan vara sammanlänkade i ett ekosystem

dokumentera arbetet på olika sätt

samla in material och kunna berätta hur det (växtdel) hänger samman med naturen omkring

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: