👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd allmän åk 3-6

Skapad 2016-09-29 08:26 i Allerums skola Helsingborg
Denna planering beskriver upplägget för slöjdundervisningen samt kopplingen till gällande kursplan.
Grundskola 3 – 6 Slöjd

I slöjden tillverkar vi föremål av olika material och lär oss olika tekniker. Läsåret är indelat på så sätt att eleverna har textilslöjd ena terminen samt trä- och metallslöjd den andra terminen. Eleverna kan gå mellan slöjdsalarna om så behövs för att arbeta med sina föremål.

Innehåll

 

 Du lär dig att:

- planera och tillverka olika föremål med hjälp av olika material och verktyg,

- under arbetets gång förklara och berätta hur du har tänkt kring dina val

- redovisa hela vägen från idé till färdigt föremål,

- samtala om både egna och andras slöjdföremål.

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att:

- jobba med olika metall-, textil- och trämaterial

- använda lämpliga verktyg och redskap

- prova olika hantverkstekniker

- träna dig i att använda skisser och arbetsbeskrivningar

- arbeta med idéutveckling, överväganden, framställning och värdering/redovisning

- undersöka olika materials och teknikers möjligheter

- få kännedom om hantverk, slöjdtraditioner och symboler i olika kulturer

- lära dig hur färg och form kan påverka slöjdföremålets utseende

- lära dig om flera slöjdmaterials ursprung och hur man på olika sätt kan återanvända material

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- planera vad du ska framställa och på vilket sätt

- utveckla egna idéer

- arbeta självständigt och ihop med andra

- arbeta med olika material och tekniker

- själv välja och använda verktyg och redskap

- arbeta enligt gällande säkerhetsregler

- redogöra för egna tankar, idéer och erfarenheter kring ditt eget och andras slöjdföremål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl