Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 9: What's Up 9? + NP

Skapad 2016-09-29 08:30 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi jobbar i vår lärobok What's Up 9? och övar inför det nationella provet i engelska.
Grundskola 9 Engelska
Vi lär oss engelska för att främja goda internationella kontakter, vilket leder till ökad förståelse för omvärlden och olika kulturer. Vi lär oss även hur man själv kan bygga vidare på sina kunskaper.

Innehåll

Syfte

Vi lär oss engelska för att främja goda internationella kontakter, vilket leder till ökad förståelse för omvärlden och olika kulturer. Vi lär oss även hur man själv kan bygga vidare på sina kunskaper.

Mål

• Förbättra ordkunskap och språkriktighet

• Förbättra förståelse (ord-, hör- och läsförståelse)

• Förbättra muntlig och skriftlig förmåga

Planering

Vi jobbar vidare i vår lärobok What's Up 9? samt tränar inför det nationella provet i engelska. Vi övar på gamla nationella prov för att vänja oss vid provformen. Det muntliga provet genomförs genoma att eleverna plockas ut från övrig undervisning och genomför i smågrupper tillsammans med engelskläraren. Den 19 april genomförs det nationella ord-, hör- och läsförståelseprovet och den 27 april skrivs uppsatsen.

grammar under åk9:  

+”substantiv” 1.1-1.4 in tb.

+”pronomen” 3.1-3.4 in tb.

+”pågåendeform/enkel form” 6.14-6.15 and ”obestämda pronomen” 3.5-3.7 in tb.

 +”adjektiv” 4 in tb. Read about ”adverb” 5.1-5.2 and ”tempus” 6.4-6.8 in tb.

+”oregelbundna verb” 6.10 and ”tag-questions” 7 in tb.

+”prepositioner” 9.1-9.3 in tb.

+ ”prepositioner + ing-form” 6.18 and ” ordföljd” 10.1-10.2 in tb.

+”verb + ing-form” 6.18 and ”konjunktioner” 8.1-8.2 in tb.

+”modala hjälpverb” 6.16 in tb.

+”räkneord” 11.1-11.6 in tb.

Uppgifter

  • English wordlist w.43-46

  • Wordlist 47-50

  • Ordlista v.3-5

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska år 7-9

Rubrik 1

Reception-förståelsen av det man hör och läser på engelska.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Vad du förstår när du lyssnar
Du uppfattar endast delar av innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår både helhet och detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Ny aspekt
Vad du förstår när du läser
Du förstår det viktigaste i enkla texter men du kan ännu inte uppfatta tydliga detaljer.
Du förstår det viktigaste i texter i olika genrer och du kan uppfatta tydliga detaljer.
Du förstår det mesta av innehållet och viktiga detaljer i texter i olika genrer.
Du förstår både helhet och detaljer i texter i olika genrer.
Ny aspekt
Hur du visar vad du har förstått
Du redogör till viss del för innehållet, men du kan ännu inte diskutera och kommentera. Du kan följa enkla instruktioner.
Du redogör för, diskuterar och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer. Du kan följa instruktioner på ett godtagbart sätt.
Du redogör väl för, diskuterar och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer. Du kan följa instruktioner.
Du redogör väl och nyanserat för, diskuterar och kommenterar med egna ord innehåll och detaljer. Du kan följa instruktioner med ett gott resultat.
Ny aspekt
Hur du gör när du inte förstår
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Du kan använda några strategier för lyssnande och läsning .
Ny aspekt
Hur du väljer bland och använder arbetsmaterial
Du använder enstaka meningar och fraser ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan använda fraser och meningar ur texter och talat språk som vi har arbetat med.
Du kan själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.
Du kan med säkerhet själv skapa egna meningar utifrån texter och talat språk vi har arbetat med.

Ny rubrik

Produktion-det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på engelska.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Tala
Du kan uttrycka dig med enkla meningar och fraser men ännu inte sammanhängande och inte alltid begripligt. Ditt uttal har vissa brister som ibland gör det svårt att förstå.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har ett visst flyt i ditt tal och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har flyt i ditt tal och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Ny aspekt
Skriva
Du kan uttrycka dig med enkla meningar och fraser men ännu inte sammanhängande och inte alltid begripligt.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har ett visst flyt i ditt språk, och du kan i någon mån anpassa ditt språk.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i olika genrer med ord, fraser och meningar. Du har flyt i ditt språk, och du kan i någon mån anpassa ditt språk.Du behärskar de språkregler vi har gått igenom.
Ny aspekt
Hur du bearbetar och förbättrar dina framställningar
Du har svårt för att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du försöker på ett enkelt sätt att förbättra ditt uttal och dina texter.
Du kan bearbeta och förbättra dina framställningar med ett gott resultat.
Du kan bearbeta och förbättra dina framställningar med ett gott resultat.
Ny aspekt
Hur du kommunicerar
Du kan ännu inte använda dig av någon strategi för att lösa problem.
Du kommunicerar enkelt och begripligt och kan i någon mån anpassa ditt språk. Du kan använda dig av strategier som till viss del hjälper dig att lösa problem.
Du kommunicerar tydligt och med visst flyt och kan delvis anpassa ditt språk. Du kan använda dig av strategier som hjälper dig att lösa problem.
Du kommunicerar tydligt och med flyt och kan delvis anpassa ditt språk. Du kan använda dig av väl fungerande strategier som hjälper dig att lösa problem och för kommunikationen framåt.

Ny rubrik

Jämförelser, levnadsförhållanden och samhällsfrågor i engelsktalande områden.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Hur du diskuterar levnadsförhållanden och samhällsfrågor i engelsktalande länder och hur du jämför med egna erfarenheter.
Du har svårt att berätta något om hur det är där språket talas. Du kan ännu inte jämföra med ditt eget land och med dina egna erfarenheter.
Du kan med egna ord diskutera några saker i olika sammanhang där engelskan används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan med egna ord diskutera utförligt några saker i olika sammanhang där engelskan används. Du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan med egna ord diskutera utförligt och nyanserat några saker i olika sammanhang där engelskan används. Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

En
Engelska åk 9: What's Up 9? + NP

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: