Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barngruppen fritidshemmet Solen

Skapad 2016-09-29 09:01 i Högadalsskolan Härryda
Pedagogisk planering kring barngruppen på fritidshemmet Solen. Fokus på att vara en bra kompis och det egna ansvaret.
Grundskola 1 Idrott och hälsa Svenska
På fritids lär du dig att vara en bra kompis. För att lära dig det måste du träna på att ta ansvar.

Innehåll


Varför ska vi lära oss att vara bra kompisar som tar ansvar?
På vårt fritidshem är vi två klasser som är nyfikna på att lära känna varandra.
På vårt fritidshem är vi två klasser som är nyfikna på att lära känna nya lokaler och dess rutiner.

Arbetssätt
Vi jobbar med kompissamtal både enskilt och i grupp.
Vi tar upp exempel genom sociala berättelser där djuren i “Kompisligan” står i centrum.
Vi påminner barnen om vad vi önskar av dem att göra i alla förflyttningar.
Vi uppmuntrar och lägger fokus på när det blev rätt.
Vi jobbar med “Kompissolen” som klart och tydligt förklarar att nej betyder nej, stopp betyder stopp och sluta betyder sluta.
Vi har både fri lek och mer styrd där vi bestämmer lekgrupper för att barnen ska lära känna varandra bättre.

 

Vad ska vi lära? 
Det personliga ansvaret lär vi oss i det dagliga samtalet vid konflikter, missförstånd, under kompissamtal med “Kompisligan” som hjälp, att lyssna och bli lyssnad på, genom att respektera varandras olikheter, i den fria leken och i den som är mer styrd.
Det personliga ansvaret lär vi oss i dagliga rutiner såsom att stå i led, få med sig allt hem, ta på sig kläder efter väder, torka borden i bamba, lyssna till när klockan ringer in, städa efter sig, säga hej och hejdå när vi kommer och går till och från fritidshemmet Solen.


Elevinflytande
Du väljer vilka lekar och var du vill leka. 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
din förmåga att:

• beskriva och ge exempel på vad som hänt utifrån dig själv
• ge exempel på hur du hade kunnat göra istället samt hur göra nästa gång
• tala för dig själv
• ta personligt ansvar i varje situation

Bedömning
En kontinuerlig utvärdering hur eleverna är mot varandra sker varje dag då vi observerar hur gruppen fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: