Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek i hemvrån

Skapad 2016-09-29 09:14 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Att öka det sociala samspelet mellan barnen.

Innehåll

Strävansmål:

  • Att gå från en Jag till Vi-grupp och att kunna leka tillsammans.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Att flera barn ska kunna vara tillsammans på samma plats, och att de känner delaktighet i leken.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alltid en pedagog på plats och de barn som väljer att leka där. Vi ser att barnen kommer och går mellan olika aktiviteter, och det är pedagogens uppgift att hålla den pågångna leken igång. Pedagogen försöker även att bjuda in barn som håller sig i periferin, som inte vet hur de kan komma in.

Vi ser att det oftast är de äldre barnen som har förmågan att starta upp en rollek med viss hjälp av en pedagog. Vi kan se att de yngre barnen observerar, härmar och gör efter.

Här beskrivs antal barn och pedagoger som ska vara deltagare respektive projektledare samt även hur dessa barn är som grupp. Vad de har för förmågor, intressen och behov samt var befinner de sig kompetensmässigt. Det är naturligtvis av stor vikt som projektledare/pedagog att känna till barnens förtjänster och nuläge. Detta för att vi ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge dem möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential. Med andra ord ska vi bedriva undervisning och barnen ska lära sig hela tiden och med hjälp av oss befinna sig i en proximal utvecklingszon.

Förberedelser:

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

För att stimulera leken behöver vi som pedagoger tillföra material som  kan behövas. Vi pedagoger är lyhörda för barnens behov av utökning av material tex. lagar barnen mat eller sköter om dockorna, bör det finnas material som gör att leken kan utvecklas vidare. Vi pedagoger ser till att hemvrån ser inbjudande ut.

 

Aktiviteter:

Vi utmanar barnen i rolleken genom olika frågeställningar. ex  - jag ska åka till jobbet,  hur kommer du till jobbet?  åker buss, var är bussen, finns ingen, ska vi skapa en buss? Nästa gång ser vi att barnen minns och tillämpar sin förmåga att redan i starten skapar en buss. Nu sker även ett förändrat kunnande när vi ser att barnen nu vill utveckla leken vidare. det sociala samspelet ökar nu genom att flera barn vill åka med, barnen löser det med att ta fram flera stolar så att alla som vill får en plats. Leken i hemvrån går nu vidare till en bussresa.

 

Efterarbete:

Vi reflekterar tillsammans med barnen genom olika samtal som uppstår ex: samlingen, måltiden, lugna stunder. Här får barnen möjlighet att återberätta .

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: