Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlingen på Ekorren

Skapad 2016-09-29 09:40 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet är att barn och pedagoger samlas under demokratiska former så att alla får komma till tals.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar:

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi utmanar/utvecklar barnens grund förmågor som är:

Förstå - Att det är viktigt att lyssna på allas åsikter och tankar.

Värdera - Vi utvärderar dagens aktiviteter och hur det gick. Vad upplevde vi? Hände något speciellt? Funderingar och frågor.

Skapa - förutsättningar att lära oss av varandra. Genom diskussioner lär vi oss i grupp.  

Analysera - vad gjorde vi bra/mindre bra. Hur går vi vidare? 

Minnas - Innehållet på samlingen ska vara så intressant/roligt att barnen vill minnas för framtiden. "Vi sår frön"

Tillämpa - Vi väcker barnens vidare intressen för utveckling - Vi utmanar barnen att tänka vidare.

Utforska/väcka - Vi utmanar/väcker barnens intressen och tar reda på saker tillsammans.

Våga - Att stärka varje barn så att de vågar tala inför hela gruppen. Att de 

Barnen är objektet. Det är barnens förmågor vi lyfter fram.

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn är deltagare och en vecka i taget är en och samma pedagog projektledare. Vi byter veckovis. Varje pedagog planerar sin egen vecka och skriver in i PP:n nedanför. 

Genom att genomföra aktiviteter i helgrupp skapas en gemenskap där vi kan lära oss av varandra och det vi inte vet tar vi reda på tillsammans.

Barn som är trygga med varandra och pedagoger lyfter varandra både känslomässigt och kunskapsmässigt. På detta vis blir det tryggt och roligt att lära sig nya saker.

Pedagogerna är projektledare och vi delar på ansvaret genom att använda våra egna förmågor. Barnen och deras intressen visar vägen.

 

Förberedelser:

Tina: 

Lorena: använder material som vi redan inhämtat från skogsutflykter. Googlar efter information om höst, höst färger, etc. Utgår från barnens tidigare visad intresse samt känner efter hur den nya grupp konstelationen gör det möjligt att undersöka,bredd i ämnet.

Linda: 

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Aktiviteter:

Tina: 

Lorena:

1. lövens namn, varför höst färger , det som lever/inte lever i skogen, livsviktig med träd, film " lille skrutt samlar på höstlöv". Källa. Google. Sång:jag leker träd.

2.Skapa måla/klistra till eget träd. Inga redskap än händer och färg/pappermache. Höstramsor. Källa Google

Linda: 

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

Efterarbete:

Efter varje vecka utvärderar den ansvarige pedagogen samlingen och ställer sig frågan Vad gick bra/mindre, varför gick det bra/mindre bra och sen ställer man frågan varför en gång till.

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: