Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och hörsellära år 8 CA

Skapad 2016-09-29 10:02 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för undervisning om ljud och hörsellära.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen

Innehåll

VISA LÄRANDE

 • Du ska delta vid diskussion kring tidningsartiklar om ljud och hörsel. 
 • Du ska jämföra och reflektera över vardagssituationer som handlar om ljud och hörsel. 
 • Du ska genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.

UNDERVISNING

Allt material som hänvisas till nedan finns i Fronter.

Genomgångar:

 • Bildspel med de fakta begrepp och naturvetenskapliga modeller.
 • Diskussion kring resultat från de laborationer som du ska göra inom detta område.
 • Sammanfattning av era diskussioner kring vardagsföreställningar, värderingar och vardagssituationer.

Laborationer och uppgifter:

 • Arbeta med följande laborationer och OH-bilder för att befästa faktagenomgången: Du får uppleva flera av de olika fenomen som vi lär oss om i detta arbetsområde om ljud och hörsel.
  • 4 En stämgaffel vibrerar
  • 5 Strängar som vibrerar
  • 6 Luft som vibrerar
  • 7 Plattor som vibrerar
 • Arbeta med följande OH-bilder och förklara dem för en klasskamrat:
  • OH1
  • OH2
  • OH3

Diskussioner:

 • Ni ska läsa tidningsartiklar, som tar upp frågor kring ljud och hörsel från vardagen och sedan delta i diskussioner kring dessa artiklar i grupp. Under diskussionerna ska du träna dig på att använda NO-begrepp och att föra samtalet vidare.
 • Du ska diskutera med dina klasskamrater för att lära av dem och för att hjälpa dem att lära om
  • Vardagsföreställningar
  • Värderingar
  • Vardagssituationer

Du ska då träna på att skilja tyckande från vetenskap (faktabegrepp och –modeller) och att använda dina faktakunskaper för att lösa uppgifterna och resonera kring dem.

Källor:

 • Läroboken i fysik sidorna 74 - 84.
 • Läroboken i fysik sidorna 87 - 92.
 • Tidningsartiklar från GP

MÅL och BEDÖMNING

Långsiktiga mål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska du ges förutsätt­ningar att utveckla din förmåga att:

 • jämföra och reflektera över samband mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

 • Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.
 • Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.
 • Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: