Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens signalsystem och droger

Skapad 2016-09-29 10:16 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Biologi Idrott och hälsa
Under arbetsområdet kommer du att lära dig hur dina celler "pratar med varandra", varför det är så viktigt att centrala nervsystemet skyddas, hur beroendeframkallande medel påverkar och hur viktigt det är att få tillräckligt med sömn.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar
Laborationer/undersökningar
Gruppövningar
Film

Visa vad du lärt dig

Biologi

Vecka 40-43 s.230-239, 242-243.

Hjärnan och dess centra, höger och vänster.

Autonoma nervsystemet, perifiera, centrala.

Nerver (nervcellen) och nervbanor. Reaktionsförmåga, medfödd reflexer- inlärda reflexer.

Hjärnans skador och sjukdomar - gruppövning. s.248-249.

Hormoner ex: hypofysen, sköldkörten, bukspottkörteln, äggstockar, testiklar.

Biologi och Idrott & hälsa

Vecka 45 (9C) , 46 (9AB) s. 240-241, 244-247.

Belöningssystemet- seratonin, dopamin.

Sömn, stress påverkan på kroppen.

Beroendeframkallande medels påverkan på kroppen och signalsystemen.

Doping, kroppsideal, självuppfattning.

 

Tidsram

Start v.40 och avslutas v.43 och 45-46

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9

Matriser

Bi Idh
Biologi, år 9. Kroppens signalsystem, Lgr11

Rubrik 1

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Aspekt 1
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: