Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2016-09-29 10:36 i Östergårdsskolan Halmstad
Under ett par veckor får eleverna stifta närmare bekantskap med genren Sagor, samt kända sagor och sagoberättare.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar under några veckor med att skapa egna sagor och att lära oss vad sagor handlar om. Dessutom är detta en del av språkutvecklingen, så språklig utveckling jobbar vi också med.

Innehåll

Strävansmål

Lokala mål

Följande ska eleverna göra:

 • Berätta om vad som är typiskt för en saga (genretypiska drag)
 • Visa att de kan skilja på olika typer av sagor
 • Läsa och analysera sagor
 • Skriva en inlämningsuppgift med sagoanalyser
 • Skriva en egen saga med genretypiska drag (för hand)

Vad bedöms och i vilken uppgift

Detta arbetsområde bedöms i fyra olika uppgifter, men en och samma förmåga kan bedömas i mer än en uppgift.

Inlämningsuppgift

 • Bredden (olika typer av sagor) av läsningen och analys av fem lästa sagor
 • Språkriktigheten med fokus på skiljetecken, stor bokstav, stavning, styckeindelning och återgivning av tal

Egna sagan:

 • Faktakunskaper om genretypiska drag, sagor och sagoberättare
 • Kvaliteten (genretypiska drag) och handstilen
 • Språkriktigheten med fokus på: skiljetecken, stor bokstav, stavning, styckeindelning, återgivning av tal

Högläsning

 • Intonation och inlevelse

När det gäller de rena faktakunskaperna får eleverna själva välja hur de vill visa upp sina kunskaper. Jag ger dem vid uppstarten ett skriftligt prov med frågor som visar vad jag vill att de ska kunna. Förslag på redovisningar är skriftligt prov (samma som jag delar ut vid uppstarten), teater, muntlig framställning eller annat enligt överenskommelse:

 • Faktakunskaper om genretypiska drag, sagor och sagoberättare

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för sagor

Komplettering krävs
Bra
Utmärkt
Faktakunskaper om genretypiska drag, sagor och sagoberättare
Du berättar grundläggande om genretypiska drag, några sagor och sagoberättare.
Du berättar utförligt om genretypiska drag, några sagor och sagoberättare.
Analysen
Du läser sagor från Sverige, Norden och andra delar av världen, men saknar bredd i läsningen. Din analys stannar vid återberättande och ytliga reflektioner. Du använder dig till viss del av faktakunskaper i din analys.
Du har bredd (folksaga, konstsaga, fabel, myt, legend) i din läsning och gör enkla analyser av innehåll och form i olika slags sagor, samt använder och behärskar bland annat ord för olika typer av sagor, berättartekniker och vanliga grammatiska termer. Du relaterar det lästa till egna tankar och erfarenheter av olika slag. Du gör jämförelser och finner med hjälp av dina faktakunskaper beröringspunkter mellan olika sagor, samt tolkar och granskar budskapet i sagorna.
Egna sagan
Din saga innehåller ett par genretypiska drag.
Du visar i din saga genom flera genretypiska drag att du behärskar genren.
Språkriktigheten i sagan och inlämningsarbetet
Du skriver (stavar) så att innehållet framgår tydligt, men saknar variation i språket! Du använder för det mesta skiljetecken och stor bokstav korrekt, men delar ej in texten i stycken eller saknar struktur i din styckeindelning.
Du visar på en medvetenhet i ditt språk genom att göra det mer korrekt och tydligt. Du har variation i ditt språk och en bra struktur (styckeindelning), samt visar att du behärskar reglerna för återgivande av tal.
Kamratresponsen
Du hittar/saknar enstaka genretypiska drag i kamratens saga. Dina förslag på förbättring saknar kreativitet eller din positiva feedback visar på bristande kunskap om genretypiska drag för sagor. Du visar på kunskaper om språket som gör det möjligt att ge feedback på kamratens språkbruk. Din feedback är positiv, men ej utvecklande för kamraten.
Du visar på god förtrogenhet med genren sagor genom att du hittar/saknar genretypiska drag i kamratens saga. Du ger konstruktiva förslag på förbättring eller positiv feedback som visar på god kännedom om genren. Du granskar och värderar med originalitet och precision kamratens saga, samt sammanställer dina resultat så att kamraten förstår dem. Din feedback är positiv och utvecklande för kamraten.
Läsning för klassen
Du läser något fort/långsamt och/eller saknar intonation och inlevelse.
Du läser tydligt och i lagom tempo med intonation och inlevelse.
Handstilen
Du skriver läsligt för hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: