Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering engelska

Skapad 2016-09-29 10:38 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola F
Here is the plan for the first bit of the semester, it is a preliminary plan so changes might be made without previous notice. Note that Monday's lesson in week 43 is a comprehension test, you cannot prepare for this other than at the previous lessons! Always come prepared with pencils, your note books and your charged Ipads. See you in class!

Innehåll

W. 37 The American Presidential election / preparation for debates (three arguments against and for each candidate)

W. 38 Debates in smaller groups, the rest of the class works with a written assignment

W. 39 We continue with the debates in smaller groups, and the rest of the class works with the written assignment

W. 40 American History + hand in written assignment on Friday

W. 41 American History + Reading exercise on Friday

W. 42 Listening exercise + Orienteering at Hällebäck (so no English lesson on Friday)

W. 43 Reading and listening comprehension test + tests back with oral feedback

W. 44 AUTUMN BREAK, I would like for you to watch an English movie w/o subtitles (although, this is optional!), and HAVE FUN!

 

The rest of the semester plan will be made available later!

Uppgifter

Matriser

Bedömningsmatris Engelska åk 7-9, Lgr11

Förmågan att läsa, förstå och tolka innehållet i olika slags texter (reception).

E
C
A
I lättillgängliga texter i olika genrer kan du förstå...
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
... såväl helhet som detaljer.
Du visar din förståelse genom att ...
... översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
... välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
... välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att med ...
... godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du ...
... välja och använda dig av någon strategi för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan välja texter från olika medier samt ...... använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... med viss relevans...
... på ett relevant sätt...
... på ett relevant och effektivt sätt...

Förmågan att lyssna, förstå och tolka innehållet i talad engelska (reception).

E
C
A
I talad engelska i måttligt tempo kan du förstå...
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
... det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer.
... såväl helhet som detaljer.
Du visar din förståelse genom att ...
... översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
... välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
... välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att ...
... godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
... gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket kan du...
... välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
... i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan välja talat språk från olika medier samt ..... använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
... med viss relevans...
... på ett relevant sätt...
... på ett relevant och effektivt sätt...

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (produktion och interaktion)

E
C
A
I muntliga framställningar kan du formulera dig...
... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
... relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
I muntliga framställningar kan du formulera dig...
... -
... med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra...
... enkla förbättringar av egna framställningar.
... välgrundade förbättringar av egna framställningar.
... välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
... tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
... fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
... väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift (produktion och interaktion)

E
C
A
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig...
... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
... relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig...
... -
... med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra...
... enkla förbättringar av egna framställningar.
... välgrundade förbättringar av egna framställningar.
... välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig...
... enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
... tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan välja och använda dig av...
... i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
... fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
... väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Förmågan att reflektera över livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i engelskspråkiga länder (realia).

E
C
A
Du diskuterar...
... översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
... utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
... utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Du kan göra...
... enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: