Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Fritidsgympa Trumman

Skapad 2016-09-29 10:43 i Furuhällsskolan Härryda
Pedagogisk planering för fritidsgympa år F1
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Fritidsgympan är ett rörelsepass där eleverna får pröva på nya och gamla lekar.

Innehåll

Beskrivning av barngruppen

Vår fritidsgrupp består av 46 elever i åldrarna sex och sju år. Vi är fem pedagoger i gruppen. 

 

Tidsplan

Planeringen kommer gälla under läsåret 16/17. Utvärdering kommer ske under vårterminen tillsammans med eleverna. 

 

Elevens långsiktiga mål

Elevens ska utveckla förmågan att känna rörelseglädje och våga pröva nya aktiviteter. 
Se även de kopplade målen från LGR11.

 

Elevens konkreta mål

Förstå regler, samarbete och turordning. Eleven ska även träna på sin grovmotorik.

 

Arbetssätt och arbetsformer

 Varannan vecka går de som vill och är intresserade av dagens idrottsaktivitet till gympasalen.Den andra veckan erbjuder vi någon form av rörelslek ute eller inne. Aktiviteterna leds av två pedagoger.

  

 

Bedömning/utvärdering

  Vi kommer att samtala med eleverna om vad de har lärt sig under fritidsgympan.

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske med digitala verktyg så som med Ipad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: