Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 6, år6 , Ht-16

Skapad 2016-09-29 10:55 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Engelska
.

Innehåll

SYFTE

CENTRALT INNEHÅLL

KONKRETISERING AV MÅLEN

Genom att läsa och lyssna på texter övar vi på läs- och hörförståelse.

Genom att återberätta och prata om texterna och öva på dialoger övar vi på att prata engelska själva.

Genom att skriva om det vi läst övar vi på att skriva engelska.

Genom att arbeta med grammatik övar vi på att få vår egen skriftliga och muntliga engelska mer grammatiskt korrekt.

Genom att lära oss nya ord utökar vi vårt ordförråd för att utveckla vår egen skriftliga och muntliga engelska.

ARBETSSÄTT

Eleverna kommer under terminen att arbeta med de olika kapitlen i läromedlet Magic 6.

Vi kommer att börja terminen med att läsa och lyssna på texterna som handlar om E.T. och prata om studieteknik. Vi kommer fokusera på att lära oss nya ord och utveckla förståelsen. Sedan lär vi oss lite om den amerikanska skolan och namnen på skolämnen. Nästa text som vi behandlar i boken heter the Earthquake.

Uppgifterna till texterna kommer att varieras. Ibland får eleverna text och glosor i läxa, ibland kan läxan vara att återberätta innehållet muntligt eller skriftligt. Det är också viktigt att de lyssnar mycket på engelska via bokens hemsida. 

Det är mycket viktigt att öva hemma på läxorna för att få extra träning och utvecklas än mer. När man får i uppgift att återberätta en text är det till exempel viktigt att inte bara lyssna eller läsa texten utan också öva på att återberätta hemma.

Vi arbetar med grammatik,bl a hur man böjer vanliga verb i presens och pronomen. Vi jobbar även med plural, bestämd och obestämd artikel och possessiva pronomen.

BEDÖMNING

Jag lyssnar på hur du pratar om texterna och vad du förstått av dem.

Jag tittar på det du skriver om texterna.

Jag tittar på om du kan grammatiken och om du kan använda det du lärt dig i din egen text.

SLUTREDOVISNING

Bedömning sker kontinuerligt, både på lektioner och vid provtillfällen. Alla läxor, prov och inlämningar kommer att läggas ut i Unikum. I engelskmappen finns planering, eventuella instruktioner och läxglosor.

TID

Ht- 16

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: