Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i närmiljön åk 1

Skapad 2016-09-29 11:56 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss vad som är utmärkande för de olika årstiderna och se på årstidsväxlingar i naturen. Det kommer vi bland annat att göra genom att du tillsammans med några kompisar får välja ett träd som ni ska följa under hela året för att se vad som händer under de olika årstiderna. Vi ska också lära oss om olika djur och växters livscyklar.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

- gå ut i närområdet och leta träd som är vanliga just här och ta reda på vad de heter
- prata om olika årstider och vad som är typiskt för varje årstid
- titta på bilder och jämföra årstiderna med varandra
- läsa faktatexter om djur som finns i vår närmiljö
- läsa faktatexter om växter som finns i vår närmiljö
- titta på filmer
- prata om olika djur och växters livscykel

 

Vad ska du lära dig?

Du ska utveckla din förmåga att:
- beskriva enkla samband i naturen nära dig
- berätta hur naturen ändras under olika årstider
- beskriva något djurs livscykel
- beskriva någon växts livscykel
- namnge några djur och växter i närmiljön

 

Detta kommer att bedömas:

Du ska kunna beskriva enkla samband i naturen.

Du ska kunna berätta hur naturen ändras under olika årstider.

Du ska kunna beskriva något djurs livscykel.

Du ska kunna beskriva någon växts livscykel.

Du ska kunna namnge några djur och växter i vår närmiljö.

 

Bedömning:

Du kommer muntligt få visa dina kunskaper. Detta sker under arbetets gång och vid arbetsområdets slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: