Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5 Unnerödsskolan

Skapad 2016-09-29 12:39 i Unnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
För att kunna samspela, visa hänsynstagande och respekt för sina klasskamrater, samt att få en lust för rörelse och utveckla goda levnadsvanor.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och skapar ett intresse för att vara fysiskt aktiv. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolan fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt mot andra. Eleverna ska lära sig hur man kan förebygga skador och hur fysisk aktivitet påverkar kroppen. 

Centralt innehåll

Rörelse

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Hur gör vi?

Vi kommer att:

• utöva olika idrotter, spel och lekar med varierande former av de motoriska grundformerna, (hoppa, springa, klättra, krypa, gå, hänga osv.) 

• gå igenom regler och normer i de vanligaste idrotterna, spelen och lekarna.

• bege oss ut i natur och utemiljö för att där genomföra olika aktiviteter och lekar.

• genomföra orientering i närmiljön.

• gå igenom och diskutera olika skador som kan uppstå vid lekar, spel och idrotter och hur man kan förebygga dessa

• besöka badhuset för att simma och öva livräddning.

• ha både praktisk och teoretisk livräddningsundervisning på skolan.

Bedömning

Detta kommer vi att kontinuerligt bedömma under läsåret

Matriser

Idh
Idrott och hälsa Unnerödsskolan åk 5

Uppnår målen
Uppnår målen väl
Idrottsfärdigheter i lekar, spel och idrotter
Eleven kan till viss del anpassa och variera sina rörelser till aktiviteten.
Eleven kan relativt väl anpassa och variera sina rörelser till aktiviteten.
Idrottsfärdigheter i dans och rytmik
Eleven kan till viss del anpassa sina rörelser till takt och rytm.
Eleven kan relativt väl anpassa sina rörelser till takt och rytm.
Simning
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hälsa
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hälsa.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hälsa.
Friluftsliv, allemansrätten och orientering
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden. Eleven kan även allemansrätten och med viss säkerhet orientera sig i närmiljön med hjälp av karta.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden. Eleven kan även allemansrätten och med relativt god säkerhet orientera sig i närmiljön med hjälp av karta.
Förebyggande kunskaper om skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger lek- idrottsrelaterade skador.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar om hur man förebygger lek- idrottsrelaterade skador.
Nödsituationer kring vatten
Eleven ska ha kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten.
Eleven ska ha kunskap om hur man hanterar nödsituationer vid vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: