Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk8

Skapad 2016-09-29 13:14 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Kroppen är fascinerande! Vi undersöker våra celler. Vi förundras över hur maten förändras genom kroppen. Varför måste vi andas? Vi lär oss om kroppens transportsystem - blodomloppet. Hur renas gifter från kroppen? Huden - vilket otroligt skydd! Skelettet ger oss stadga och musklerna hjälper oss vid förflyttning. Kroppen är fascinerande!

Innehåll

 

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förståelse för

 • hur matspjälkningen går till
 • varför det är viktigt att ha en god kosthållning
 • hur människans andningssystem fungerar samt var gasutbytet sker
 • hur stora och lilla blodomloppet funderar samt blodets sammansättning
 • varför det är viktigt att ha en god kondition och en bra hälsa
 • hur immunförsvaret fungerar
 • några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • hur huden och rörelseorganen är uppbyggda och hur de fungerar

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, se filmer, genomföra laborationer, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kommer att avsluta delar av området med ett prov, samt att ha inlämningsuppgifter på vissa delar.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske dels på lektionstid men även vid förhör och inlämningar

 • Matens väg genom kroppen
 • Utförande och utvärdering av laborationer
 • Sammanfattande slutuppgift om kroppens organ

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Biologi mäniskokroppen

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

På väg att nå målen
1
2
3
Genomföra undersökningar
Har ännu inte visat förmågan att genomföra undersökningar.
Kan genomföra undersökningar.
Kan oftast genomföra undersökningar på ett effektivt sätt.
Kan genomföra undersökningar på ett effektivt sätt.
Använda utrustning
Har ännu inte visat förmåga att använda utrustning.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På väg att nå målen
1
2
3
Föra resonemang om kropp och hälsa.
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva biologiska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: