Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasyarbete

Skapad 2016-09-29 13:15 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 – 8 Svenska
Vi kommer under vecka 19-22 fortsätta arbeta med fantasy och därefter läsförståelseuppgifter. Din egen fantasi sätter gränsen när du skriver en egen berättelse. Området ska ge en inblick i hur fantasyberättelser är uppbyggda och hjälpa till när du gör en på egen hand. Man får tillträde till en annan värld, fylld av magi, äventyr, hjältar och underliga ting.

Innehåll

Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Arbets- och redovisningssätt

 • Förklara olika genrer
 • Skriva om en fantasyförfattare som du ska presentera muntligt.
 • Läsa utdrag ur fantasyberättelser och analysera dessa.
 • Skriva en egen fantasyberättelse

 

 Bedömning

 • Ditt fortlöpande arbete på lektionerna.
 • Din berättelse.

 • Ordförklaringar

 • Muntlig presentation

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: