Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regler och lagar

Skapad 2016-09-29 13:32 i Fårboskolan Oskarshamn
Ett arbetsområde om lag och rätt, om brott och straff.
Grundskola 5 Samhällskunskap
För att vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Sådana regler finns bland annat i familjen, i kompisgänget, i skolan och på jobbet. En del regler gäller alla i vårt samhälle och det är våra lagar. Vem bestämmer våra lagar och vad händer om någon bryter mot lagarna? Det och mycket annat ska du få lära dig om i det här arbetsområdet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

 

 

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* skillnaden mellan lagar och regler samt varför dessa behövs i samhället

* några skyldigheter och rättigheter vi har

* vem som stiftar lagar

* Sveriges grundlagar

* olika slags brott och påföljder (straff)

* olika orsaker till att människor begår brott

* vad som händer när ett brott har begåtts, om man är vuxen eller barn

* vilka konsekvenser (följder) det kan bli för familjen, samhället och den som begår ett brott

* polisens uppgifter

* vem som gör vad under en rättegång

* ta ställning och motivera din åsikt i frågor kring vad som är rätt och fel 

* ord och begrepp som hör till arbetsområdet

 

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från vår lärobok, Utkik Samhällskunskap 4-6 samt annat material. Vi läser olika faktatexter tillsammans, diskuterar innehållet samt jobbar med instuderingsfrågor. Det blir genomgångar där vi antecknar viktig fakta tillsammans. Diskussioner sker både i helklass och i grupper. 

Dessutom ser vi filmer som handlar om lagar, brott samt rätt och fel (moral).

Vi kommer att göra värderingsövningar, där du ska få ta ställning och motivera ditt ställningstagande (varför du tycker som du gör). 

Vi ska få information av en polis i närområdet, som vi kan ställa frågor till som handlar om brott och straff samt vad som ingår i en polis arbete.

 

 

 

Visa vad du lärt dig

Prov efter avslutat arbetsområde. 

Du visar också din förmåga genom att delta i diskussioner och värderingsövningar.

Tidsram

Beräknad tidsåtgång ca 4 veckor

Bedömning

Se matris baserad på kunskapskraven för åk 5.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Matris baserad på kunskapskraven för åk 5, samhällskunskap

Använda begrepp i samhällskunskap för att analysera samhället.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar samt beskriva samband.
Du undersöker frågor/strukturer och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor/strukturer och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett förhållandevis komplext samband.
Du undersöker frågor/strukturer och beskriver frågorna/strukturer na utifrån ett komplext samband.
Undersöka elevnära samhällsfrågor samt resonera kring ämnet.
Du ger exempel och för ett enkelt resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för utvecklade resonemang kring dem.
Du ger exempel samt för ett tydligt och välutvecklat resonemang kring dem.
Argumenterar utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv på en årskursanpassad nivå.
Du framför åsikter och resonerar fram argument.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är förhållandevis väl underbyggda.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: