Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A - Kap 1 Om tal

Skapad 2016-09-29 13:38 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Matematik
Om taluppfattning och tals användning

Innehåll

Elevdel

Arbetsområde:

I detta kapitel kommer vi att titta närmare på siffror och tal, tallinjen, jämna och udda tal, positionssystemet, talmönster, hälften och dubbelt.

Viktiga begrepp:

Dessa begrepp behöver du förstå och kunna använda:

 • positionssystem
 • udda tal
 • jämna tal
 • talmönster
 • tallinje

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • beskriva skillnaden mellan siffror och tal
 • göra en egen tallinje och sätta ut tal
 • avgöra om ett tal är udda eller jämnt
 • förklara varför siffran i ett tal har olika värde beroende på var i talet siffran står
 • fortsätta enkla talmönster och göra egna talmönster
 • ta dubbelt och hälften av ett tal

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva skillnaden mellan siffror och tal
 • göra en egen tallinje och sätta ut tal
 • avgöra om ett tal är udda eller jämnt
 • förklara varför siffran i ett tal har olika värde beroende på var i talet siffran står
 • fortsätta enkla talmönster och göra egna talmönster
 • ta dubbelt och hälften av ett tal

Undervisning:

Vi kommer att:

 • lösa spanaruppdraget tillsammans
 • ha genomgångar
 • spela spel
 • arbeta i matteboken
 • jobba med problemlösning EPA

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Kap. 1 - Om tal

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven storleksordnar tal inom talområdet.
Eleven sätter tal i rätt storleksordning.
Eleven hittar metoder för att läsa av positionssystemet på ett effektivt sätt, t.ex. att 10100 är större än 10099 genom att titta på hundratalssiffran.
Eleven läser av en tallinje.
Eleven läser av och bestämmer tal utmed en tallinje.
Eleven förstår hur tal är uppbyggda med positionssystemet.
Eleven läser av ett tal och kan benämna siffrornas värde beroende på placering. Ex. I talet 4392 är siffran 3 värd 300.
Eleven inser betydelsen av de olika platserna och använder detta för att skapa olika tal. Ex. Använd siffrorna 3, 5, 7, 2 och gör talet närmast 2400.
Eleven använder platsvärdena för att t.ex. lösa talgåtor.

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven räknar med begreppen hälften och dubbelt.
Eleven behärskar en metod för enklare beräkningar av hälften och dubbelt.
Eleven förstår hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven fortsätter på ett givet mönster med ytterligare tal samt konstruerar ett eget talmönster av enklare slag. Ex. 1, 4, 7, 10
Eleven kan även beskriva hur ett talmönster är uppbyggt.
Eleven kan konstruera och beskriva egna talmönster av mer komplicerat slag. Ex. 1, 3, 7, 13

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven läser av och löser enklare problem. Ex. Robin har 2540 kr och köper en bok för 200 kr. Hur mycket har han kvar?
Eleven löser problem i enklare situationer även om räknesättet inte är givet. Ex. Johan behöver 24 st glas, men de säljs i förpackning med 5 i varje. Hur många glas måste han köpa?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten. Ex. Hur många siffror går det åt att skriva talen 1-15?

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Vad skiljer spanarnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: