Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk6 - Material och Teknik

Skapad 2016-09-29 13:40 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 6 Slöjd
Under läsåret kommer vi fördjupa oss inom slöjdens material och tekniker. Arbetsområdet sträcker sig över hela läsåret och inkluderar både hårda och mjuka material. Med stöd av instruktioner och beskrivningar kommer eleven arbeta i olika material och tekniker för att vid läsårets slut ha byggt sig en egen solstol.

Innehåll

 

Behåll rubrikerna nedan för att alla elever oavsett lärare och ämne ska mötas av samma pedagogiska planering i alla ämnen. Fyll på med dina egna texter och ta bort mallens instruktioner.

 

Vad ska vi arbeta med?

Undervisningen i slöjd fördelas över två terminer, en termin i textilslöjd och en i trä och metallslöjd.

I träslöjden konstruerar vi själva stolen. Eleven ska göra detta med stöd av lärare och följa instruktioner och ritningar. 

I textilslöjden skapar eleverna det som utgör stolens ryggstöd. Eleven ska skapa ett fritt broderi. Eleven lär sig olika broderistygn med stöd av lärare och instruktioner. 

Hur ska vi arbeta?

Eleven arbetar praktisk med materialen och tekniker. Eleven kommer också gå igenom en idéprocess där hen själv väljer motiv och broderistygn till sitt ryggstöd. 

 

- Språk- och kunskapskutvecklande arbetssätt. 

Här pratar vi om vad olika verktyg heter och hur de ska användas rätt.

Här pratar vi om vad olika material heter och vad det har för egenskaper.

Här pratar vi om vilka tekniker eleven kan använda för olika syften.

Eleven dokumenterar sitt arbete (i text och bild) och sina framsteg i en slogg (slöjd-logg) för att kunna följa sitt egna arbete och få en överblick. Till stöd för detta arbete finns en skrivmall.

 

- IKT

Eleven använder Chromebook för att ta till sig instruktioner.

Eleven använder Chromebook för att dokumentera sitt arbete i sin personliga slogg via Google Classroom. 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Eleven kommer gå igenom en idéprocess där hen själv väljer motiv och broderistygn till sitt ryggstöd. 

 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Genom slogg , i samtal med lärare under arbetets gång och i färdig produkt visar eleven sina kunskaper. 

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Arbetsområdet sträcker sin över hela läsåret.

Första veckorna i träslöjden går till att förstå och läsa ritningar. 

Första veckorna i textilslöjden går till att öva på broderistygn. Och sedan en idéprocess.

Eleverna arbetar individuellt med sina projekt. 

(Glöm inte att koppla till kursplanens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav nedan.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: