Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A - Kap 5 Tabeller

Skapad 2016-09-29 13:41 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

I detta kapitel kommer vi att arbeta med:

 • läsa av olika tabeller - för att kunna ta reda på när bussen går eller vad en biljett kostar.
 • lösa problem med hjälp av en tabell - för att veta hur länge tv-programmet håller på eller veta vilken typ av biljett som lönar sig.
 • göra en tabell - för att kunna visa resultatet av en undersökning.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • läsa av en tabell
 • göra en tabell
 • använda dina kunskaper för att lösa problem

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa av en tabell
 • göra en tabell
 • använda dina kunskaper för att lösa problem

Undervisning:

Vi kommer att:

 • lösa spanaruppdraget tillsammans
 • ha genomgångar
 • spela spel
 • arbeta enskilt och tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Kap. 5 - Tabeller

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av en tabell.
Eleven svarar på frågor med en tabell som grund, där svaren finns direkt i tabellen. Ex. Du kommer till hållplatsen kl. 16:00. Hur dags går nästa buss?
Eleven svarar på frågor med en tabell som grund, där svaren inte finns direkt i tabellen. Ex. Du kommer till hållplatsen kl. 16:20. Hur länge måste du vänta tills nästa buss avgår?

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör en tabell.
Eleven gör en tabell utifrån en enkel underökning.

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Eleven gör enkla beräkningar utifrån en tabell. Ex. Hur många elever deltog i undersökningen?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt t.ex. med bild, tabell eller upptäcka mönster. Ex. Vad kostar det för en familj med 2 vuxna och 2 barn, 6 och 10 år gamla, att åka skidor under 1 dag?
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten. Ex. Vilken gokartbana ska Tomas, 16 år och hans två 14-åriga kompisar välja, för att få det billigaste alternativet?

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Berätta om hur du skapat din tabell.
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Hitta likheter och skillnader mellan din och en kompis tabell.
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: