Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 -Tal

Skapad 2016-09-29 13:42 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 – 9 Matematik
Varför har vi negativa tal? Ingenting kan väl vara mindre än ingenting, det vill säga 0.

Hur kan multiplikation med 0,5 vara samma som att dividera med 2?

Vad har du för nytta av att kunna räkna med potenser?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Vad är syftet med undervisningen?

Du ska kunna metoder för:

- att multiplicera och dividera positiva tal mindre än 1

- att räkna med potenser

- att räkna med negativa tal

Du ska ha förståelse för och kunna begreppen: tiosystemet, siffror, tal, negativa tal, potens, potensform, bas och exponent

Vad kommer undervisningen att innehålla?

- Tiosystemet

- Multplikation och division med decimaltal

- Jämföra pris och antal

- Negativa tal

- Tal i potensform

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

V.47 på måndagen har vi ett skriftligt prov där du visar din kunskap om matematiska begrepp och din förmåga att välja och använda matematiska metoder.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar på lektionstid och på youtube, grupp- och parövningar samt läxor.

 

V. 41
Grön. S.8,10
Blå. S. 22

V.42
Grön s.11-15
Blå s. 23-25

V.43
Grön s.16-19
Blå s. 26-29

V.45
Grön Diagnos + börja med röd kurs
Blå s.14 ,extra papper

V.46
Grön fortsätt med röd kurs och rep.inför provet
Blå fortsätt med extra papper och rep. Inför provet

 

Du som gör Röd kurs kommer att lära dig
Räkna med potenser
Räkna multiplikation och division med negativa tal
Skriva tal med olika baser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: