Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 7 Personligt budskap -personligt uttryck

Skapad 2016-09-29 14:25 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 7 Slöjd
Denna perioden får du möjlighet att uttrycka en åsikt eller ett budskap med hjälp av olika slöjdtekniker och material.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Uppgiften kommer att handla om elevens personliga uttryck och att genomgå en kreativ idéprocess till färdig produktEleven kommer få möjlighet att uttrycka en åsikt eller ett budskap med hjälp av olika tekniker och material.

Eleven ska fundera på hur hen väljer material, teknik, färg, form osv i förhållande vad hen vill kommunicera. Frågan är hur en kan få fram ett budskap utan att använda ord. 

Eleven ska ta ställning till vilka material och vilken slöjdteknik hen vill använda sig av. Du kan också välja flera och kombinera dem tillsammans.

Val av tekniker hänger nära ihop med funktion och tänkt användningsområde.

Hur ska vi arbeta?

Uppgift:

Gör minst 2 förslag i form av A4-skisser på olika typer av budskap du skulle vilja göra i något eller några textila tekniker. Använd gärna böcker/tidningar/musik/pinterest/film som inspirationskällor. Tänk graffiti, skyltar, affischer, bonader, seriebilder, reklam, skulpturer m.m..... Tänk också in vilken/vilka tekniker du kan använda dig av och hur de går att kombinera. 

Ta ett beslut om vilket av förslagen du skall arbeta vidare med. Bearbeta gärna i ytterligare något steg innan du påbörjar det praktiska arbetet. Planera in vilken/vilka tekniker du skall jobba med. Fundera också på vad för sorts produkt ( skulptur, möbel, tavla, kasse, t-shirt... din fantasi sätter gränserna) ditt budskap skall kommuniceras via.

Val av tekniker hänger nära ihop med funktion och tänkt användningsområde.

Se till att hela vägen dokumentera alla val du gör, fota med din ipad och skapa en löpande dokumentation där idé, funderingar, bilder och den skapande delen av processen är med. Använd slöjdspecifika begrepp, namn på verktyg, tekniker och material, i din dokumentation. 

Slutligen utvärderar du processen och produkten. Här är det viktigt att du även väger in estetiska, praktiska och miljömässiga perspektiv.

Dokumentationen skriver du i Google Classroom. Använd skrivmallen som stöd i din dokumentation. 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 

Uppgiften kommer att handla om elevens personliga uttryck och att genomgå en kreativ idéprocess till färdig produkt

Eleven bestämmer själv vad hen vill skapa. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom slogg/dokumentation , i samtal med lärare under arbetets gång och i färdig produkt visar eleven sina kunskaper.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen.

De första veckorna går eleven igenom en idéprocess. 

Vidare arbetar eleven individuellt med sitt projekt.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: