Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kraft och rörelse

Skapad 2016-09-29 14:29 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Fysik NO (år 1-3)
Varför åker allt ner och inte upp? Varför kommer ett ihopknycklat papper ner till marken fortare än ett slätt? Hur känns det i kroppen när man gungar? Du kommer att få experimentera dig fram!

Innehåll

 Syfte

Syftet med undervisningen är att eleven utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp och utvecklar förmågan att samtala om naturvetenskapligt innehåll.

 

Undervisningens innehåll

I undervisningen ska du få lära dig mer om begreppen tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Kopplingar till läroplanen

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

 

Metoder och arbetssätt

Vi kommer att göra undersökningar på skolgården, lekplatsen och inomhus. Vi kommer att samtala och diskutera.

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Förmågor

Du kommer i arbetsområdet Kraft och rörelse att få utveckla din förmåga att:

 •  genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 •  använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Bedömning

Du ska kunna:

 • göra enkla undersökningar och observationer i grupp.
 • samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse efter våra undersökningar.
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.

Mål                                                         

Följande kunskapskrav för skolår 3 arbetar vi mot.

Kopplingar till läroplan

 • 
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion, balans, tungdpunkt och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: