Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matsituationen

Skapad 2016-09-29 14:43 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi vill få en lugn och harmonisk matsituation där vi samtalar och äter god och näringsrik mat.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter därmed få möjlighet att påverka sin situation. Lpfö 98/10. 

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Att barnen förstår hur mycket mat man får så att det räcker till alla runt bordet och att man tar så mycket man orkar äta upp.

Att barnen använder sina bestick och skär sin mat själva.

Att man vågar smaka även om man tror att man inte gillar det.

Att man vågar utforska nya smaker.

Att barnen får lära sig att alla människor kan/får inte äta all mat, detta pga. allergi, religion mm. 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela gruppen på 18 barn och 3 pedagoger. Vi har 3 bord med 6 barn och 1 pedagog vid varje bord. Barnen har fasta platser, pedagogerna roterar varje månad motsols. 

Vi serverar maten vid borden och barnen turas om att ta maten och skickar vidare till kompisarna. Soppa är undantaget då denna är väldigt varm, där hjälper pedagogen till mer än vanligt. 

Vid ett bord (gula) sitter allergibarnen. Där är det extra viktigt att se till att de får rätt mat. Kolla allergilapp.

Barnen går ifrån bordet och skrapar av sin tallrik, sköljer och lägger i besticken i hinken när de flesta på bordet är klara. Försöker undvika kö vid diskbänken. 

 

Förberedelser:

Vi pedagoger ser till att tallrikar, bestick, glas finns uppe på avdelningen. Matvagnen tas upp av "veckans kompis" vid ingång.

Aktiviteter:

Barnen tar maten själva, skickar vidare. Skär och delar sin mat, häller mjölk eller vatten i glaset. Äter med bestick. Vi äter maten tillsammans och samtalar med varandra i en lugn miljö om allt mellan himmel och jord. 

Skrapar av efter maten och sköljer tallriken, lägger besticken i hinken och staplar glasen i max 3 glas torn. 

 

Efterarbete:

"veckans kompis" tömmer borden och en pedagog torkar av borden medan barnen går in på vilan. Vi sopar under borden vid behov. 

Pedagoger och barn utvärderar tillsammans när de är "veckans kompis" och pedagogerna reflekterar och analyserar vid checkpoints.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: