Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2016-09-29 14:57 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasDu ska utveckla din förmåga att:

 • dela upp tal 1-10 på olika sätt, till exempel 5+5=10 och  5=3+2
 • förstå tal (taluppfattning, talraden)
 • använda likhetstecknet
 • använda matematiska begrepp
 • avläsa klockan
 • jämföra, uppskatta och mäta längd
 • delta i matematiska samtal som till exempel problemlösning
 • känna till enkla geometriska former

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • dela upp tal 1-10
 • använda likhetstecknet
 • använda och förstå begrepp som dubbelt-hälften, udda-jämt
 • använda och förstå begreppen addition och subtraktion
 • räkna talraden till 20 och talens grannar
 • avläsa klockans hela timmar
 • mäta med enheten cm
 • samtala och komma med egna funderingar kring problemlösningarSå här kommer du att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp
 • genom att arbeta i arbetsböcker
 • genom att skriva räknehändelser
 • genom arbeta med konkret arbetsmaterial

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • enskilt och i grupp
 • räkna i arbetsböcker
 • rita och skriva
 • spela matematikspel
 • arbeta med konkret material
 • se på film
 • vara ute i naturen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: