Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realia Storbritannien

Skapad 2016-09-29 15:00 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Eleverna ska öka sin kunskap om olika engelskspråkiga länder och deras kultur samt kunna göra jämförelser med svenska förhållanden.
Grundskola 7 Engelska
Ta reda på fakta om Storbritannien, redovisa det muntligt och på affisch.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska ta reda på fakta om ett givet engelsktalande land, dess traditioner och allmänna levnadsvillkor. Du ska sedan muntligt presentera dina resultat för resten av klassen och lyssna på de andra elevernas redovisning av sina länder. Allt arbete och all redovisning ska göras på engelska

Detta kommer vi att bedöma

Din förmåga att kunna planera och genomföra ett arbete. Din förmåga att muntligt redovisa. Förmågan att använda eget ordförråd. De kunskaper du tillägnat dig om olika engelsktalande länder.

Syfte med arbetet

Du ska få mer kunskaper om kultur och traditioner i engelsktalande länder. Du ska träna på egen produktion i muntlig och skriftlig framställning.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få använda olika hjälpmedel för att söka information om länderna. Du arbetar ensam eller tillsammans med en kompis. Du väljer ett område inom ditt givna land till exempel matkultur, sport, och så vidare.

Slutuppgift

Arbetet kan redovisas i en powerpoint-presentation och på en väggplansch. I samband med presentationen ska du muntligt redovisa ditt arbete med hjälp av din powerpoint.

Uppgifter

 • Realia Storbritanien

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Matris engelska

E
C
A
tala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt odh relativt sammanhängande. Du formulerar dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera digrelativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassning till syfte, mottagare och siruation
.Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formierar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
kultruell förståelse
Du diskuterar översiktligt levnadssätt, kultur och traditioner i ett engelsktalande land. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Kan lyssna och ta till sig en del information av andras arbeten
Du diskuterar utförligt levnadsätt, kultur och traditioner i ett engelsktalande land. Du kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper och ta till dig information av andras arbeten
. Du diskuterar utförligt ochnyanserat levnadsätt, kultur och traditioner i ett engelsktalande land. Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper samt ta till dig information av andras arbeten och bidra med egna erfarenheter.

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: