Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5, Instrumentspel

Skapad 2016-09-29 15:11 i Sunnerstaskolan Uppsala
Enskilt instrumentalspel som grund för ensemblespel.
Grundskola 5 – 6 Musik
Under arbetsområdet arbetar vi med ackordspel på gitarr och keyboard. Du kommer att få arbeta i grupp. I arbetsområdet ingår också musikord och musikbegrepp som är till hjälp för att kunna lära in musik och för att samtala om musik. I undervisningen ingår också sång.

Innehåll

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • träna puls, takt, tempo, rytm, melodi
 • träna ackordspel på gitarr och keyboard
 • sjunga
 • spela tillsammans
 • öva på olika musiksymboler som ackordbeteckningar och enklare notattion
 • öva på att följa ett ackordschema/kompskiss
 • lyssna på musik och samtala om den

Utvärdering av arbetsområdet

Kunskaperna utvärderas :

 • kontinuerligt under lektionerna genom samtal 
 • under lektionernas praktiska arbete främst genom muntlig återkoppling som är framåtsiktanade (formativ)
 • genom redovisning av spel och sång, enskilt och i grupp
 • vid samtal om musik och korta skrivuppgifter
 • i kunskapsmatrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: