Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan åk 3 multiplikation och division

Skapad 2016-09-29 15:16 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 Matematik
Du ska få lära dig hur addition och multiplikation hör ihop samt hur multiplikation och division hör ihop. Du ska få träna dig i att använda denna kunskap och göra beräkningar i multiplikation och division.

Innehåll

Mål

* Du förstår sambandet mellan addition och multiplikation.

* Du kan tabellerna 2-5 och 10.

* Du förstår sambandet mellan multiplikation och division.

* Du förstår och kan använda multiplikation och division.

 

Bedömning

* Du visar att du förstår sambandet mellan addition och multiplikation genom att para ihop uttryck som betyder samma sak. Ex 4+4+4=3x4

* Du visar att du kan tabellerna genom att lösa uppgifter i området, ex 4x2, 6x3,7x5 och 8x10.

* Du visar att du förstår sambandet mellan multiplikation och division genom att med hjälp av konkret material förklara sambandet för en kompis.

* Du visar att du förstår och kan använda multiplikation och division genom att du löser textuppgifter med hjälp av multiplikation/division och ritar bilder till.

 

Undervisning

Arbete med olika former av konkret material, bild, tabell,tanketavlor med olika representationsformer, gemensamma samtal, sökande efter system och samband, matematiska begrepp som hälften och dubbelt, färdighetsträning med spel och ipad/dator, matematikbok, arbete med talrader som hundratavlan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: